نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ALiKeshtdust (۳۹۴ تصویر)

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #گفتی خودت را جای من بگذار... گذاشتم...میبینی...اما نرفته ام# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #گفتی خودت را جای من بگذار... گذاشتم...میبینی...اما نرفته ام# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

۱۲ ساعت پیش
9K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #رو هر کی بجز تو چشامو میبندم چون دارم میبینم تو رو توی آیندم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #رو هر کی بجز تو چشامو میبندم چون دارم میبینم تو رو توی آیندم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

۱ روز پیش
7K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #aliKeshtdust.mihanblog.com# #گاهی گوش های سنگین بهانه اند حرف های مــــــا شنیدنی نیست # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #aliKeshtdust.mihanblog.com# #گاهی گوش های سنگین بهانه اند حرف های مــــــا شنیدنی نیست # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

۱ روز پیش
7K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #آدم ها را گاهی باید رها کرد و رفت اسارت از یادشان می برد مهربانیت را# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #آدم ها را گاهی باید رها کرد و رفت اسارت از یادشان می برد مهربانیت را# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

۳ روز پیش
8K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #از دو عالم دردت ای دلدار بس باشد مرا کافـر عشقم اگـر غیـر تو کس باشد مرا# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #از دو عالم دردت ای دلدار بس باشد مرا کافـر عشقم اگـر غیـر تو کس باشد مرا# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

۴ روز پیش
6K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #یکی دلگیره از دنیا یکی داغون و افسرده یکی تو هر مسیری رفت از اون اول زمین خورده# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #یکی دلگیره از دنیا یکی داغون و افسرده یکی تو هر مسیری رفت از اون اول زمین خورده# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

۵ روز پیش
11K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #بی تو هم می شود زندگی کرد قدم زد, چای خورد, , سفر رفت؛ فقط بی تو نمی شود به خواب رفت# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #بی تو هم می شود زندگی کرد قدم زد, چای خورد, , سفر رفت؛ فقط بی تو نمی شود به خواب رفت# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

۶ روز پیش
9K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #آدم ات میشوم اگر با هر سیبی وسوسه نشوی...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #آدم ات میشوم اگر با هر سیبی وسوسه نشوی...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

۷ روز پیش
4K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #عشق یعنی قلبت مثه خط های جاده باشه تیکه تیکه شه اما باز ببینی پای رویاشه# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #عشق یعنی قلبت مثه خط های جاده باشه تیکه تیکه شه اما باز ببینی پای رویاشه# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

۱ هفته پیش
8K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #حالم چو دلیری‌ست که از بخت بد خویش در لشکر دشمن ؛ برادری داشته باشد...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #حالم چو دلیری‌ست که از بخت بد خویش در لشکر دشمن ؛ برادری داشته باشد...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

۱ هفته پیش
7K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #من چیزی از تو نمیخواهم... جز یک آغوش برای نفس کشیدن یک دوستت دارم برای نمُردن...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #من چیزی از تو نمیخواهم... جز یک آغوش برای نفس کشیدن یک دوستت دارم برای نمُردن...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

۱ هفته پیش
6K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #گفته بودم که تو را دوست ندارم دیگر! درد آنجا که عمیق است به حاشا برسد...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #گفته بودم که تو را دوست ندارم دیگر! درد آنجا که عمیق است به حاشا برسد...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

۱ هفته پیش
13K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #آرامشی که یه بوس به آدم میده ... هزارتا مسکن و استامینوفن نمیده# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #آرامشی که یه بوس به آدم میده ... هزارتا مسکن و استامینوفن نمیده# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

۱ هفته پیش
5K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #هوای خواب ندارد دلی که کرده هوایت# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #هوای خواب ندارد دلی که کرده هوایت# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

۱ هفته پیش
7K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #گیسو بهم بریز و جهـــــــانی ز هم بپاش!! معشوقه بودن است و همین بریز و بپاش ها# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #گیسو بهم بریز و جهـــــــانی ز هم بپاش!! معشوقه بودن است و همین بریز و بپاش ها# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

۱ هفته پیش
4K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #منتظر آمـــــــــدن هــــمه نباش، یک نفر هست که هیچ وقت نمی‌آید# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #منتظر آمـــــــــدن هــــمه نباش، یک نفر هست که هیچ وقت نمی‌آید# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

۲ هفته پیش
6K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #هرکسی یک دلبر جانانه دارد؛ مــــــن

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #هرکسی یک دلبر جانانه دارد؛ مــــــن "تـــــو" را # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

۲ هفته پیش
5K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #چون کلافی گشته ام،سر درگم اندر حال خود هرچه می بافم، گره می افکنم در فال خود# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #چون کلافی گشته ام،سر درگم اندر حال خود هرچه می بافم، گره می افکنم در فال خود# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

۲ هفته پیش
8K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #آدم خوبی باش ولی! وقتت رو برای اثباتش به دیگران تلف نکن# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #آدم خوبی باش ولی! وقتت رو برای اثباتش به دیگران تلف نکن# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

۲ هفته پیش
10K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #بزرگترین اشتباه کسی که خرش از پل گذشت اینه که فکر میکنه دیگه پُلی جلوش نیست# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #بزرگترین اشتباه کسی که خرش از پل گذشت اینه که فکر میکنه دیگه پُلی جلوش نیست# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

۲ هفته پیش
7K