نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ALiKeshtdust (۷۵۵ تصویر)

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #در دِلم آتش و بَلوآ ست ، جُدا از تو ولی میزنم چهره به آن راه وَ هِی میخندم...ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #در دِلم آتش و بَلوآ ست ، جُدا از تو ولی میزنم چهره به آن راه وَ هِی میخندم...ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۳ روز پیش
12K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #وقتی میخَندی کنارم زندگی زیباترِه دِق بِده غَمها رو عِشقَم از تَه قَلبِت بِخند... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #وقتی میخَندی کنارم زندگی زیباترِه دِق بِده غَمها رو عِشقَم از تَه قَلبِت بِخند... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱ هفته پیش
7K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #مثلِ بارانی ببارو مَحو کُن گرمای اندام مَرا کُنج آغوش تو مَطبوع کَردهِ تابستانِ مَن... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #مثلِ بارانی ببارو مَحو کُن گرمای اندام مَرا کُنج آغوش تو مَطبوع کَردهِ تابستانِ مَن... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲ هفته پیش
6K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #میکُنم صَبر بِه عِشقِ تو کِه شایَد روزی دَرِ قَلبَت بِگُشایی وَ مَرا راه دَهی... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #میکُنم صَبر بِه عِشقِ تو کِه شایَد روزی دَرِ قَلبَت بِگُشایی وَ مَرا راه دَهی... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۳ هفته پیش
6K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #دل عاشق به چیزهای ساده خوش است مثل شنیدن دوستت دارم از لبهای تو... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #دل عاشق به چیزهای ساده خوش است مثل شنیدن دوستت دارم از لبهای تو... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲۰ خرداد 1398
9K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # # میزند یاد تو هر شب به دِلَم سر امـــا کاش بودی کِه مَنَم بوسِه به قلبَت بزنم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # # میزند یاد تو هر شب به دِلَم سر امـــا کاش بودی کِه مَنَم بوسِه به قلبَت بزنم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱۳ خرداد 1398
8K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #در سکوت شب چنان قلبم به یادت میتپد گویی میخواهد زِ سینه پر گُشاید سمت تو ... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #در سکوت شب چنان قلبم به یادت میتپد گویی میخواهد زِ سینه پر گُشاید سمت تو ... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲۸ اردیبهشت 1398
11K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #شور عِشقَت به دل اُفتاد وَ من فهمیدم تو همان نیمه مشهور که میگویَــندی... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #شور عِشقَت به دل اُفتاد وَ من فهمیدم تو همان نیمه مشهور که میگویَــندی... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲۲ اردیبهشت 1398
9K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # # میکُنَم آرام نَجوا،پیشِ گوشَت ماهِ مَن تا نَپوشانی تنَت را وُ بِتابی بَر شبَم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # # میکُنَم آرام نَجوا،پیشِ گوشَت ماهِ مَن تا نَپوشانی تنَت را وُ بِتابی بَر شبَم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱۶ اردیبهشت 1398
15K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #باید مَن از آن غُنچۀ لَبهای تو هِی کام بگیرم تو چِفت شوی در بَغلَم تا کِه مَن آرام بگیرم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین ...

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #باید مَن از آن غُنچۀ لَبهای تو هِی کام بگیرم تو چِفت شوی در بَغلَم تا کِه مَن آرام بگیرم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۸ اردیبهشت 1398
9K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #خواب دیدَم به پرواز دَر، آمد تَنِ مَن کاش تعبیر شود،باز نگردم بیدار... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #خواب دیدَم به پرواز دَر، آمد تَنِ مَن کاش تعبیر شود،باز نگردم بیدار... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱ اردیبهشت 1398
11K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #قَدرِ هَر لَحظه بِدان تا نخُوری حَسرتِ این که چرا حَرفِ دِلَت را تُو به عِشقَت نَزدی ... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #قَدرِ هَر لَحظه بِدان تا نخُوری حَسرتِ این که چرا حَرفِ دِلَت را تُو به عِشقَت نَزدی ... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲۴ فروردین 1398
8K
#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##میرسَد شادیِ بی وَصف بِه جانِ من اَگر جُمعه از گرمیِ لبهایِ تو بیدار شَوَم... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##میرسَد شادیِ بی وَصف بِه جانِ من اَگر جُمعه از گرمیِ لبهایِ تو بیدار شَوَم... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱۶ فروردین 1398
18K
#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##دل من دست تو افتاد و ای کاش تو هم پرده از عشق گُشایی و به قلبم برسی... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##دل من دست تو افتاد و ای کاش تو هم پرده از عشق گُشایی و به قلبم برسی... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱۰ فروردین 1398
20K
#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##نو بهارَست و باید بِزَنم بوسه از آن غُنچۀ سُرخ لبانَت که شکُفتن دارد ...ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##نو بهارَست و باید بِزَنم بوسه از آن غُنچۀ سُرخ لبانَت که شکُفتن دارد ...ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲ فروردین 1398
10K
#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##گُلِ مَن با لَبِ خَندان تَنگ دَر آغوشم میزَند ریشِه به قَلبم که بَهار آمده است ... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##گُلِ مَن با لَبِ خَندان تَنگ دَر آغوشم میزَند ریشِه به قَلبم که بَهار آمده است ... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲۷ اسفند 1397
13K
#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##مینِشینَم روی این صندلیِ خاطره ها جایِ خالیِ تو آتش میزَند قَلبِ مرا... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##مینِشینَم روی این صندلیِ خاطره ها جایِ خالیِ تو آتش میزَند قَلبِ مرا... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲۰ اسفند 1397
14K
#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##باز موهای بُلَندَت را پریشان میکنی با نِگاهَت این دِلَم را تیرباران میکنی... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##باز موهای بُلَندَت را پریشان میکنی با نِگاهَت این دِلَم را تیرباران میکنی... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱۲ اسفند 1397
12K
#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##پُرسید،آرامش زِندگانی در چیست؟ گُفتم بِرسی به دِلبَرت میفهمی... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##پُرسید،آرامش زِندگانی در چیست؟ گُفتم بِرسی به دِلبَرت میفهمی... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۵ اسفند 1397
19K
#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##دوست دارم بِخوانند همه اَشعار مَرا تا گُل خَنده بِرویَد بِه لَبِ مَعشوقان ...ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##دوست دارم بِخوانند همه اَشعار مَرا تا گُل خَنده بِرویَد بِه لَبِ مَعشوقان ...ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲۸ بهمن 1397
13K