نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ALiKeshtdust (۴۵۳ تصویر)

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #ما عاشقانه ای را رقم خواهیم زد که کل شاعران شهر دیدشان به پاییز عوض شود# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #ما عاشقانه ای را رقم خواهیم زد که کل شاعران شهر دیدشان به پاییز عوض شود# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۱۸ ساعت پیش
2K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #وقت چندانی ندارم عاشقت باشم گلم عشق دنیای مجازی انقضایش دور نیست# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #وقت چندانی ندارم عاشقت باشم گلم عشق دنیای مجازی انقضایش دور نیست# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۱ روز پیش
10K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #کاش مهرت به دلم نمی نشست تا که مبتلای پاییز نشم # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #کاش مهرت به دلم نمی نشست تا که مبتلای پاییز نشم # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۲ روز پیش
14K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #بـــوی مهـــــرُ دلربایی میآید... کجای دنیا ایستاده ای خوب من# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #بـــوی مهـــــرُ دلربایی میآید... کجای دنیا ایستاده ای خوب من# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۳ روز پیش
4K
#دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #من شدم جام شراب وُ تو مسلمان شده ای# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #من شدم جام شراب وُ تو مسلمان شده ای# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۴ روز پیش
9K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #از میان تمام چیزهایی که دیده ام ، تنها تویی که می‌خواهم به دیدن اش ادامه دهم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #از میان تمام چیزهایی که دیده ام ، تنها تویی که می‌خواهم به دیدن اش ادامه دهم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۵ روز پیش
5K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #تو همان مُرفینی هستی که هیچ پزشکی قادر به کشفـش نشد جـــز قلبِ مـــــن# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #تو همان مُرفینی هستی که هیچ پزشکی قادر به کشفـش نشد جـــز قلبِ مـــــن# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۶ روز پیش
9K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #گفتم ‌مگر به رفتن غایب شوی ز چشمم آن نیستی که رفتی آنی که در ضمیری# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #گفتم ‌مگر به رفتن غایب شوی ز چشمم آن نیستی که رفتی آنی که در ضمیری# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۱ هفته پیش
7K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #من ندانم، زِ نگاهِ تو چه خواندم، امـّا....! دانم این چشم ، همان قاتلِ دلخواه من ‌است# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #من ندانم، زِ نگاهِ تو چه خواندم، امـّا....! دانم این چشم ، همان قاتلِ دلخواه من ‌است# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۱ هفته پیش
11K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #جمعه ها حس عجیبی ست میان من و دل دل آواره به تکرار تـــو را می خواند# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #جمعه ها حس عجیبی ست میان من و دل دل آواره به تکرار تـــو را می خواند# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۱ هفته پیش
7K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #مَن باشم وُ وِی باشد وُ مِی باشد وُ نِی کی باشد و کِی باشد و کِی باشد و کِی ...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #مَن باشم وُ وِی باشد وُ مِی باشد وُ نِی کی باشد و کِی باشد و کِی باشد و کِی ...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۱ هفته پیش
15K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #گوش کن؛جاده صدا می زند از دور قدم های تو را .....# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #گوش کن؛جاده صدا می زند از دور قدم های تو را .....# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۱ هفته پیش
8K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #لبت طعم شـــراب سیب دارد بهشت و این همه مستی عجیب است# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #لبت طعم شـــراب سیب دارد بهشت و این همه مستی عجیب است# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۱ هفته پیش
10K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #قرص‌های نسخه‌ ی دکتر ندارد فایده!!! دردِ من را قرصِ رویِ یار درمان می‌کند# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #قرص‌های نسخه‌ ی دکتر ندارد فایده!!! دردِ من را قرصِ رویِ یار درمان می‌کند# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۲ هفته پیش
6K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #محکم بغل بگیر مرا تا که بگویم به همه او فقط جان من و یار من و مال من است# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #محکم بغل بگیر مرا تا که بگویم به همه او فقط جان من و یار من و مال من است# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۲ هفته پیش
14K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #خیالت ... خواب خوشی است که هر صبح؛ غم شیرین از دست دادنش دیوانه ام میکند# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #خیالت ... خواب خوشی است که هر صبح؛ غم شیرین از دست دادنش دیوانه ام میکند# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۲ هفته پیش
11K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #اگر نمیمانی نیا؛ بیهوده ، آشوبَم نکن ! من به تنهایی یکنفره خودم قانعم ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #اگر نمیمانی نیا؛ بیهوده ، آشوبَم نکن ! من به تنهایی یکنفره خودم قانعم ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۲ هفته پیش
11K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #محکم تر مرا در آغوشت فشار بده دلبَرکم عشق احساس ضربان قلبمان است ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #محکم تر مرا در آغوشت فشار بده دلبَرکم عشق احساس ضربان قلبمان است ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۲ هفته پیش
9K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #من باد میشم میرم تو موهات حرف میشم میرم تو گوشات# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #من باد میشم میرم تو موهات حرف میشم میرم تو گوشات# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۲ هفته پیش
11K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #می‌خواهَمَت ؛ چُنان که شب خَسته خواب را ...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #می‌خواهَمَت ؛ چُنان که شب خَسته خواب را ...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۲ هفته پیش
12K