نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ALiKeshtdust (۶۸۹ تصویر)

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #دارم ساده میگم... ولی اعـترافه نمیخوام حروم شه به پام روزگارت... ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #دارم ساده میگم... ولی اعـترافه نمیخوام حروم شه به پام روزگارت... ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲ روز پیش
2K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #کاش بی خواندن چشمت،دل به دریا میزدم بی خجالت با تو عشقم،مَن حَرف ها میزدم... ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #کاش بی خواندن چشمت،دل به دریا میزدم بی خجالت با تو عشقم،مَن حَرف ها میزدم... ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۷ روز پیش
9K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #دوباره نیمه شب وُ حس تلخ تنهایی کلافهِ ام؛ تو ولی غرق در خوابی... ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #دوباره نیمه شب وُ حس تلخ تنهایی کلافهِ ام؛ تو ولی غرق در خوابی... ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲ هفته پیش
9K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #جمعه دائم لب من دوخته بر گونۀ توست عاشقم این دِلِ مَن گیرِ گُلِ خَندۀ توست... ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #جمعه دائم لب من دوخته بر گونۀ توست عاشقم این دِلِ مَن گیرِ گُلِ خَندۀ توست... ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲ هفته پیش
8K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #من در آغوش پر از موج تو غرقم،ای جان لذت این است برایم،تو غریقی و نجات...ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #من در آغوش پر از موج تو غرقم،ای جان لذت این است برایم،تو غریقی و نجات...ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۳ هفته پیش
9K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #حالا دیگه شب و روزام دقیقا رنگ چشماته بیا ای ماه من پیشم که باز دنیام روشن شه...ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #حالا دیگه شب و روزام دقیقا رنگ چشماته بیا ای ماه من پیشم که باز دنیام روشن شه...ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۳ هفته پیش
5K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #نقش بسته ای در اعماق خیالم لطیف و زیبا با تن پوشی از گل... ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #نقش بسته ای در اعماق خیالم لطیف و زیبا با تن پوشی از گل... ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۳ هفته پیش
6K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #درد یعنی کِه سخت هفت سال گذشت من منتظرم که زودتر راه رَوَم... ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #درد یعنی کِه سخت هفت سال گذشت من منتظرم که زودتر راه رَوَم... ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۳ هفته پیش
11K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #مدت هاست تو را در خیالم گم کرده ام،حالا دیگر خیالی نیست# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #مدت هاست تو را در خیالم گم کرده ام،حالا دیگر خیالی نیست# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۴ هفته پیش
9K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #عشق در زندگیم فقط یک کلمه بود تا تو اومدی و به آن معنا دادی...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #عشق در زندگیم فقط یک کلمه بود تا تو اومدی و به آن معنا دادی...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۴ هفته پیش
11K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #از شعرهایم بیرون بیا و با من زندگی کن از شاعر بودن خسته ام# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #از شعرهایم بیرون بیا و با من زندگی کن از شاعر بودن خسته ام# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۴ هفته پیش
12K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #تو تمنای من و جان من و یار منی پس بمان تا که نمانم به تمنای کسی# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #تو تمنای من و جان من و یار منی پس بمان تا که نمانم به تمنای کسی# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۴ هفته پیش
11K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #در گلو میشکند ناله ام از دلتنگی قصه ها هست ولی طاقت ابرازم نیست# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #در گلو میشکند ناله ام از دلتنگی قصه ها هست ولی طاقت ابرازم نیست# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲۹ اردیبهشت 1397
7K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #من وُ عشقُ و دلِ دیوانه بساطی داریم عقل هی فلسفه میبافدُ و ما میخندیم...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #من وُ عشقُ و دلِ دیوانه بساطی داریم عقل هی فلسفه میبافدُ و ما میخندیم...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲۸ اردیبهشت 1397
9K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #خبر داری شهری روی لبخند تو عاشق شد! چرا اینگونه کافرگونه بی رحمانه میخندی# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #خبر داری شهری روی لبخند تو عاشق شد! چرا اینگونه کافرگونه بی رحمانه میخندی# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲۷ اردیبهشت 1397
8K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #نفس هایت را در آغوشم رها کن من از بوییدن تنت مغرور میشوم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #نفس هایت را در آغوشم رها کن من از بوییدن تنت مغرور میشوم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲۶ اردیبهشت 1397
10K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #همه می پرسند چرا شعرهایت کوتاه است! ونمیدانند که تو فقط چند دقیقه کنارم بودی# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #همه می پرسند چرا شعرهایت کوتاه است! ونمیدانند که تو فقط چند دقیقه کنارم بودی# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲۵ اردیبهشت 1397
9K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #عهد بستم نفسم باشی و من باشم تو ای که بی تو نفسم تنگ و دلم تنگتر است# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #عهد بستم نفسم باشی و من باشم تو ای که بی تو نفسم تنگ و دلم تنگتر است# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲۴ اردیبهشت 1397
8K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست... طاقت بار فراق این همه ایامم نیست# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست... طاقت بار فراق این همه ایامم نیست# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲۳ اردیبهشت 1397
7K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #میان این همه هیاهو تو آن آرامشی که یکباره بر زندگی نازل شدی...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #میان این همه هیاهو تو آن آرامشی که یکباره بر زندگی نازل شدی...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲۲ اردیبهشت 1397
13K