نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

-مهم (۱ تصویر)

🍁 🍁 من دوستت دارم دیونه #پارت۱۳۴ #-مهم نیست.بابابزرگ خدابیامرزم میگفت شیرینی که تو بخشیدن هست تو نبخشیدن نیست،عشق ودوست داشتن مثل سم میمونن زمانیکه تو کل جسمت پخش میشن هرکاریم بکنی نمیتونی ازبدنت خارجش ...

🍁 🍁 من دوستت دارم دیونه #پارت۱۳۴ #-مهم نیست.بابابزرگ خدابیامرزم میگفت شیرینی که تو بخشیدن هست تو نبخشیدن نیست،عشق ودوست داشتن مثل سم میمونن زمانیکه تو کل جسمت پخش میشن هرکاریم بکنی نمیتونی ازبدنت خارجش کنی. -ممنون که درک میکنی، -خواهش ،رویاراستشوبخوای من امده بودم اینجاکه توروبرای عرفان خواستگاری کنم، ...

۲۲ دی 1398
39K