نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

یاصاحب_العصر_والزمان (۴ تصویر)

#یاصاحب_العصر_والزمان بیا #گل_نرگس جهان جاے توسٺ دو صد ترانہ بہ لبها،همہ براے توسٺ بیا گل نرگس بہ جان تشنہ عشق دعا دعاے ظهور اسٺ و همہ براے توسٺ #اللهم_عجل_لولیک_الفرج_الساعه #اللهم‌عجل‌لولیک‌الفرج عاشقان عیدتان مبارڪ‌باد🌷

#یاصاحب_العصر_والزمان بیا #گل_نرگس جهان جاے توسٺ دو صد ترانہ بہ لبها،همہ براے توسٺ بیا گل نرگس بہ جان تشنہ عشق دعا دعاے ظهور اسٺ و همہ براے توسٺ #اللهم_عجل_لولیک_الفرج_الساعه #اللهم‌عجل‌لولیک‌الفرج عاشقان عیدتان مبارڪ‌باد🌷

۱۱ اردیبهشت 1397
13K
❁﷽❁ #یاصاحب_العصر_والزمان🌹🍃 💚اے محوِ تماشاے تو چشمان پریها 🌾از رایحہ اٺ مسٺ تمـامِ سحریها 💚خون اسٺ دل ما ز فراقِ رخ ماهٺ 🌾محصول غم عشـق تو شد خون جگریها #العجل_یا_مهدے_عج🌹🍃 ❥ @arbabhosein

❁﷽❁ #یاصاحب_العصر_والزمان🌹🍃 💚اے محوِ تماشاے تو چشمان پریها 🌾از رایحہ اٺ مسٺ تمـامِ سحریها 💚خون اسٺ دل ما ز فراقِ رخ ماهٺ 🌾محصول غم عشـق تو شد خون جگریها #العجل_یا_مهدے_عج🌹🍃 ❥ @arbabhosein

۵ خرداد 1396
5K
#یاصاحب_العصر_والزمان🌼💚 بیا #گل_نرگس جهان جاے توسٺ دو صد ترانہ بہ لبها،همہ براے توسٺ بیا گل نرگس بہ جان تشنہ عشق دعا دعاے #ظهور اسٺ و همہ براے توسٺ #اللهم_عجل_لولیڪ_الفرج

#یاصاحب_العصر_والزمان🌼💚 بیا #گل_نرگس جهان جاے توسٺ دو صد ترانہ بہ لبها،همہ براے توسٺ بیا گل نرگس بہ جان تشنہ عشق دعا دعاے #ظهور اسٺ و همہ براے توسٺ #اللهم_عجل_لولیڪ_الفرج

۲۶ اردیبهشت 1396
7K
﷽ #یاصاحب_العصر_والزمان🌼💚 بیا #گل_نرگس جهان جاے توسٺ دو صد ترانہ بہ لبها،همہ براے توسٺ بیا گل نرگس بہ جان تشنہ عشق دعا دعاے #ظهور اسٺ و همہ براے توسٺ #اللهم_عجل_لولیڪ_الفرج

﷽ #یاصاحب_العصر_والزمان🌼💚 بیا #گل_نرگس جهان جاے توسٺ دو صد ترانہ بہ لبها،همہ براے توسٺ بیا گل نرگس بہ جان تشنہ عشق دعا دعاے #ظهور اسٺ و همہ براے توسٺ #اللهم_عجل_لولیڪ_الفرج

۲۱ اردیبهشت 1396
4K