❁﷽❁ 🌿 ما بہ عشــقِ حسنش مےنازیم 💚 جـان بہ راهِ قدَمــش مےبازیم 🌿 عاقبـٺ مثل حَریــمِ اَربـابــــ 💚 از برایـش حَرَمــے مےسازیــم #روز_زیارتے_ڪریم_آل_عبا🌹 🍃 #دوشنبه‌هاے_امام_حسنے🌹 🍃 ❦ @arbabhosein

❁﷽❁ 🌿 ما بہ عشــقِ حسنش مےنازیم 💚 جـان بہ راهِ قدَمــش مےبازیم 🌿 عاقبـٺ مثل حَریــمِ اَربـابــــ 💚 از برایـش حَرَمــے مےسازیــم #روز_زیارتے_ڪریم_آل_عبا🌹 🍃 #دوشنبه‌هاے_امام_حسنے🌹 🍃 ❦ @arbabhosein

طاقتم طاق شد و ازتونیامدخبرے جگرم آب شد وازتونیامدخبرے عاشقانی که مدام ازفرجت میگفتند عکسشان قاب شد و ازتونیامد خبرے اللهم عجل لولیک الفرج🍁

طاقتم طاق شد و ازتونیامدخبرے جگرم آب شد وازتونیامدخبرے عاشقانی که مدام ازفرجت میگفتند عکسشان قاب شد و ازتونیامد خبرے اللهم عجل لولیک الفرج🍁

❁﷽❁ #یا_ڪریم_آل_غریب🌷

❁﷽❁ #یا_ڪریم_آل_غریب🌷

✅ حضرت مهدی (عج): برای تعجیل ظهور من بسیار دعا کنید که در آن فرج و حل مشکلات شما خواهد بود 🌹 اللهم عجل لولیک الفرج🌹

✅ حضرت مهدی (عج): برای تعجیل ظهور من بسیار دعا کنید که در آن فرج و حل مشکلات شما خواهد بود 🌹 اللهم عجل لولیک الفرج🌹

❁﷽❁ 🌙 ماه زیبـاے خـــدا 💙 آهـنگ رفتـن ڪرده اے 💚 جـامہ سبــز سفــر 🌙 بر قامٺـــُ و تَـن ڪرده اے #خداحافظ_ماه_خدا💔 #یادٺ‌بماند_سال‌دگر_وقٺ_آمدنٺ #خبرےاز_مسافر_ما_هم_بیاورے😔 ❥ @arbabhosein

❁﷽❁ 🌙 ماه زیبـاے خـــدا 💙 آهـنگ رفتـن ڪرده اے 💚 جـامہ سبــز سفــر 🌙 بر قامٺـــُ و تَـن ڪرده اے #خداحافظ_ماه_خدا💔 #یادٺ‌بماند_سال‌دگر_وقٺ_آمدنٺ #خبرےاز_مسافر_ما_هم_بیاورے😔 ❥ @arbabhosein

❁﷽❁ 💜 نماز و روزه و افطار عشـق اسٺ 🌺 سحر خوردن ڪنار یار عشـق اسٺ 💜 بیـا در مـاه روزه یاریـم ڪن 🌺 ڪنارٺ #مهدیا #افطار #عشق اسٺ #اللهم_عجل_لولیڪ_الفرج❤ ️ ❥ @arbabhosein

❁﷽❁ 💜 نماز و روزه و افطار عشـق اسٺ 🌺 سحر خوردن ڪنار یار عشـق اسٺ 💜 بیـا در مـاه روزه یاریـم ڪن 🌺 ڪنارٺ #مهدیا #افطار #عشق اسٺ #اللهم_عجل_لولیڪ_الفرج❤ ️ ❥ @arbabhosein

❁﷽❁ اگاهیسٺ ڪه راه چاره تنها سخن اسٺ💫 در معرڪه جنگمان ولے تن بہ تن اسٺ💥 این بارشِ موشڪ از سر عادٺ بود⚡ ️ ما عادتمان پاسخ دندان شڪن اسٺ👊 #فٵن_حزب‌الله_هم_الغالبون✌ ️🇮 🇷 ❥ @arbabhosein

❁﷽❁ اگاهیسٺ ڪه راه چاره تنها سخن اسٺ💫 در معرڪه جنگمان ولے تن بہ تن اسٺ💥 این بارشِ موشڪ از سر عادٺ بود⚡ ️ ما عادتمان پاسخ دندان شڪن اسٺ👊 #فٵن_حزب‌الله_هم_الغالبون✌ ️🇮 🇷 ❥ @arbabhosein

امشب همه فقط ظهور تو❤ ️ را میخواهیم !

امشب همه فقط ظهور تو❤ ️ را میخواهیم !

❁﷽❁ 🍂 خون تو مےچڪد ازعمق شڪاف سر تو خون دل مےخورد امروز بخدا دختر تو 🍂 گرچہ با پارچہ‌اے زخم سرٺ را بستم مےڪند آب مرا سرخے پلڪ تر تو #ماه_دگر_در_دل_شب_نشنود🏴 #صوٺ_مناجاٺ_و_دعاےعلے💔 ❥ @arbabhosein

❁﷽❁ 🍂 خون تو مےچڪد ازعمق شڪاف سر تو خون دل مےخورد امروز بخدا دختر تو 🍂 گرچہ با پارچہ‌اے زخم سرٺ را بستم مےڪند آب مرا سرخے پلڪ تر تو #ماه_دگر_در_دل_شب_نشنود🏴 #صوٺ_مناجاٺ_و_دعاےعلے💔 ❥ @arbabhosein

یا حسن جانم ... سر را برای هدیه شدن آفریده‌اند قلب مرا «عقیق یمن» آفریده اند از اصل و ریشه اهل بقیع و مدینه‌ایم ما را « فدائیان حسن » آفریده اند @sarbazan_valiasr

یا حسن جانم ... سر را برای هدیه شدن آفریده‌اند قلب مرا «عقیق یمن» آفریده اند از اصل و ریشه اهل بقیع و مدینه‌ایم ما را « فدائیان حسن » آفریده اند @sarbazan_valiasr

امروز وطن معنی غم را فهمید با #سایهٔ_جنگ، متّهم را فهمید از خواب پرید کشورِ من امّا معنای مدافع حرم را فهمید

امروز وطن معنی غم را فهمید با #سایهٔ_جنگ، متّهم را فهمید از خواب پرید کشورِ من امّا معنای مدافع حرم را فهمید

❁﷽❁ #صلےاللہ_علیڪ_یا_أبا_عبداللہ🌷 #ظهر هاے رمضان حال #محرم دارم مجلس #روضۂ_ارباب بہ قلبم دارم #تشنگے، روضۂ سختےسٺ جگر میطلبد حجم این داغ زیاد اسٺ جگر،ڪم دارم #یا_سیدنا_العطشان♥ ️ ❥ @arbabhosein

❁﷽❁ #صلےاللہ_علیڪ_یا_أبا_عبداللہ🌷 #ظهر هاے رمضان حال #محرم دارم مجلس #روضۂ_ارباب بہ قلبم دارم #تشنگے، روضۂ سختےسٺ جگر میطلبد حجم این داغ زیاد اسٺ جگر،ڪم دارم #یا_سیدنا_العطشان♥ ️ ❥ @arbabhosein

❁﷽❁ #یا_حضرٺ_خدیجہ_س🌹 🍂 امشب تمامِ بسترٺ را، غم گرفتہ انسیةالحوراے تو، ماتم گرفتہ 🍂 با اینڪہ قلب حضرٺ خاتم گرفتہ شڪرخدا دور تو را محرَم گرفتہ #واے_از_غروب💔 #روز_عاشورا_خدیجہ💔 ❥ @arbabhosein

❁﷽❁ #یا_حضرٺ_خدیجہ_س🌹 🍂 امشب تمامِ بسترٺ را، غم گرفتہ انسیةالحوراے تو، ماتم گرفتہ 🍂 با اینڪہ قلب حضرٺ خاتم گرفتہ شڪرخدا دور تو را محرَم گرفتہ #واے_از_غروب💔 #روز_عاشورا_خدیجہ💔 ❥ @arbabhosein

❁﷽❁ #الدخیـل_حضرٺ_شاهزاده♥ ️ 🌺 خورشیدِ فروغِ چشم صائم آمـد 🌸 آن #مـاه تمام آلِ هاشــم آمـد 🌺 تبریڪ ڪہ در پنجم ماه رمضان 🌸 میلادِ عزیز نجمہ، #قاســم آمـد #ارباب_قدم_نو_رسیده_مبارڪ♥ ️ ❥ @arbabhosein

❁﷽❁ #الدخیـل_حضرٺ_شاهزاده♥ ️ 🌺 خورشیدِ فروغِ چشم صائم آمـد 🌸 آن #مـاه تمام آلِ هاشــم آمـد 🌺 تبریڪ ڪہ در پنجم ماه رمضان 🌸 میلادِ عزیز نجمہ، #قاســم آمـد #ارباب_قدم_نو_رسیده_مبارڪ♥ ️ ❥ @arbabhosein

🏴 یا امام حسن(ع)🏴 ماهِ رمضان اگر خدا میبخشد محض ِ گُل ِ رویِ مجتبی میبخشد غصه نخورید آخر ِ کار این آقا یک کرب و بلا به جمع ما میبخشد @sarbazan_valiasr

🏴 یا امام حسن(ع)🏴 ماهِ رمضان اگر خدا میبخشد محض ِ گُل ِ رویِ مجتبی میبخشد غصه نخورید آخر ِ کار این آقا یک کرب و بلا به جمع ما میبخشد @sarbazan_valiasr

❁﷽❁ 💙 🌿 #شهـر_الله🌿 💙 🌺 بر اهل دعــا موســم جان مے آید 🌿 از ســمٺ خـــدا دُرّ گِـران مےآید 🌺 با مرحـمٺ و لطف خـداے یڪتا 🌿 صدشڪر ڪہ ماه رمضـان مےآید #حلول_ماه‌رمضان_گرامےباد❤ ️🌿 ...

❁﷽❁ 💙 🌿 #شهـر_الله🌿 💙 🌺 بر اهل دعــا موســم جان مے آید 🌿 از ســمٺ خـــدا دُرّ گِـران مےآید 🌺 با مرحـمٺ و لطف خـداے یڪتا 🌿 صدشڪر ڪہ ماه رمضـان مےآید #حلول_ماه‌رمضان_گرامےباد❤ ️🌿 ❥ @arbabhosein

‏🔴 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیَ أُنزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَی وَالْفُرْقَان ( سورة بقرة آیه ۱۸۵) حلول ماه میهمانی خدا، رمضان الکریم مبارک باد

‏🔴 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیَ أُنزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَی وَالْفُرْقَان ( سورة بقرة آیه ۱۸۵) حلول ماه میهمانی خدا، رمضان الکریم مبارک باد

❁﷽❁ #یاصاحب_العصر_والزمان🌹 🍃 💚 اے محوِ تماشاے تو چشمان پریها 🌾 از رایحہ اٺ مسٺ تمـامِ سحریها 💚 خون اسٺ دل ما ز فراقِ رخ ماهٺ 🌾 محصول غم عشـق تو شد خون جگریها #العجل_یا_مهدے_عج🌹 ...

❁﷽❁ #یاصاحب_العصر_والزمان🌹 🍃 💚 اے محوِ تماشاے تو چشمان پریها 🌾 از رایحہ اٺ مسٺ تمـامِ سحریها 💚 خون اسٺ دل ما ز فراقِ رخ ماهٺ 🌾 محصول غم عشـق تو شد خون جگریها #العجل_یا_مهدے_عج🌹 🍃 ❥ @arbabhosein

فتح خرمشهر، فتح ارزش‌هاست @Farsna

فتح خرمشهر، فتح ارزش‌هاست @Farsna

یا اباصالح المهدی ... «رای» دادیم ولی از ته دل می گویم رای من «مهدی زهراست» خدا میداند @sarbazan_valiasr

یا اباصالح المهدی ... «رای» دادیم ولی از ته دل می گویم رای من «مهدی زهراست» خدا میداند @sarbazan_valiasr