نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

یاخذنی (۳ تصویر)

وبعدهن #یاخذنی الونه والحسره وبعدنی انتضر #طیفک احر من جمره

وبعدهن #یاخذنی الونه والحسره وبعدنی انتضر #طیفک احر من جمره

۲۲ مرداد 1397
4K
محاورة شعریة 👋 بین ((بنت عنودیة)) و ((شاب مغرم)) بالدارمی #العراقی 👇 فد یوم قرر یحاچیهة...#وگال 👇 #حنی یبنت الناس مره #اعلة حالی صدگینی انة اهواچ #وانتی بخیالی .🙈 ردت علیه..#وگالت.. لاحن ول ااهواک #ما ...

محاورة شعریة 👋 بین ((بنت عنودیة)) و ((شاب مغرم)) بالدارمی #العراقی 👇 فد یوم قرر یحاچیهة...#وگال 👇 #حنی یبنت الناس مره #اعلة حالی صدگینی انة اهواچ #وانتی بخیالی .🙈 ردت علیه..#وگالت.. لاحن ول ااهواک #ما اعرفک آنة لا تحچی بعد ویای کافی #میانة .😒 رجع المغرم #وگال..😉👇 ما اگدر انة ...

۱۷ تیر 1396
17K
#یریت اللیل #یاخذنی. اعله گد #عقلی #ویجیبک طیف😔💔

#یریت اللیل #یاخذنی. اعله گد #عقلی #ویجیبک طیف😔💔

۲۹ اردیبهشت 1396
3K