عاشقانه من

nafas1312

می گویند عشق خدا
به همه یکسان ست
ولی من می گویم
مرا
بیشتر از همه
دوست دارد
وگرنه به همه
یکی مثل #تُ می داد!
..

شبتون شیک عزیزانم

شبتون شیک عزیزانم

۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
➿ دل را... چنان به مهر تو بستم ! که بعد از این ؛ دیگر هوای دلبر دیگر نمیکنم ... ‌•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

➿ دل را... چنان به مهر تو بستم ! که بعد از این ؛ دیگر هوای دلبر دیگر نمیکنم ... ‌•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

۱ روز پیش
4K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
4K
۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
3K
۵ روز پیش
9K
۵ روز پیش
9K
۵ روز پیش
8K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
8K
۵ روز پیش
8K