نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_هفتاد_و_پنج (۲ تصویر)

#پارت_هفتاد_و_پنج من:برای بار اول حرف درست زد. جیمین لبخندی زد و من از روی صندلی بلند شدم و نزدیکش شدم و کرواتشو صاف کردم. نزدیک گوشش گفتم: مگه میشه تو بخونی و بد باشه؟ لبخندی ...

#پارت_هفتاد_و_پنج من:برای بار اول حرف درست زد. جیمین لبخندی زد و من از روی صندلی بلند شدم و نزدیکش شدم و کرواتشو صاف کردم. نزدیک گوشش گفتم: مگه میشه تو بخونی و بد باشه؟ لبخندی زد وخواست چیزی بگه اما صدای میجو باعث شد مکث کنه:عــــــــــــوق. لبخند عصبی ای زدم ...

۲۸ آذر 1398
84K
#زوال_عشق🍁 #پارت_هفتاد_و_پنج🍁 #مهدیه_عسگری🍁 لباسارو پوشیدم و یکمم آرایش ملایم کردم و روسریمو مدلی بستم و صندلای سفیدمو پوشیدم و کمی ادکلن روی مچ دستام زدم و خواستم از اتاق برم بیرون که دیدم مامان درو ...

#زوال_عشق🍁 #پارت_هفتاد_و_پنج🍁 #مهدیه_عسگری🍁 لباسارو پوشیدم و یکمم آرایش ملایم کردم و روسریمو مدلی بستم و صندلای سفیدمو پوشیدم و کمی ادکلن روی مچ دستام زدم و خواستم از اتاق برم بیرون که دیدم مامان درو باز کردم.... واو....مامانم چه خوشگلم کرده....کتو دامن خوشدوخت زرشکی با شال مشکی توری .....با شیطنت ...

۲۲ تیر 1398
61