نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_نود_سه (۱ تصویر)

#پارت_نود_سه #غریبه_آشنا سهون: معاون زنگ زد و قرار بعدی رو مشخص کرد،قرار توی یه رستوران...امروز برای ناهار...لباس پوشیدم رفتم بیرون،قرار بود با ماشین خودم ببرمش،با ماشین جلوی در منتظرش شدم،اومد سوار شد +سلام -سلام راه ...

#پارت_نود_سه #غریبه_آشنا سهون: معاون زنگ زد و قرار بعدی رو مشخص کرد،قرار توی یه رستوران...امروز برای ناهار...لباس پوشیدم رفتم بیرون،قرار بود با ماشین خودم ببرمش،با ماشین جلوی در منتظرش شدم،اومد سوار شد +سلام -سلام راه افتادم،هیچ حرف زده نمیشد،اینطوری هم خیلی بهتر بود،حوصله حرف زدن باهاش رو نداشتم...گوشیم زنگ زد،ئونسو ...

۲۷ مرداد 1398
49K