نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

همیشهـ (۲۰ تصویر)

#آرامش یعنی... بدونی توی ِ #دلِ کسی کهـ... #دوستش داری... یهـ #خونهـ گرم داری... واسهـ همیشهـ ی #همیشهـ...

#آرامش یعنی... بدونی توی ِ #دلِ کسی کهـ... #دوستش داری... یهـ #خونهـ گرم داری... واسهـ همیشهـ ی #همیشهـ...

۹ مهر 1398
15K
#آرامش یعنی... بدونی توی ِ #دلِ کسی کهـ... #دوستش داری... یهـ #خونهـ گرم داری... واسهـ همیشهـ ی #همیشهـ... ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌

#آرامش یعنی... بدونی توی ِ #دلِ کسی کهـ... #دوستش داری... یهـ #خونهـ گرم داری... واسهـ همیشهـ ی #همیشهـ... ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌

۱۴ آذر 1397
16K
#آرامش یعنی... بدونی توی ِ #دلِ کسی کهـ... #دوستش داری... یهـ #خونهـ گرم داری... واسهـ همیشهـ ی #همیشهـ...

#آرامش یعنی... بدونی توی ِ #دلِ کسی کهـ... #دوستش داری... یهـ #خونهـ گرم داری... واسهـ همیشهـ ی #همیشهـ...

۲۸ آبان 1397
10K
#آرامش ینی... بدونی توی ِ #دلِ❤️ کسی کهـ... #دوستش داری... یهـ #خونهـ گرم داری... واسهـ همیشهـ ی #همیشهـ...

#آرامش ینی... بدونی توی ِ #دلِ❤️ کسی کهـ... #دوستش داری... یهـ #خونهـ گرم داری... واسهـ همیشهـ ی #همیشهـ...

۱۲ شهریور 1397
7K
#آرامش ینی...😌 بدونی توی ِ #دلِ❤️ کسی کهـ... #دوستش داری...👫 یهـ #خونهـ گرم داری...💒 واسهـ همیشهـ ی #همیشهـ...❤ 🕊

#آرامش ینی...😌 بدونی توی ِ #دلِ❤️ کسی کهـ... #دوستش داری...👫 یهـ #خونهـ گرم داری...💒 واسهـ همیشهـ ی #همیشهـ...❤ 🕊

۱ تیر 1397
6K
#آرامش ینی...😌 بدونی توی ِ #دلِ❤️ کسی کهـ... #دوستش داری...👫 یهـ #خونهـ گرم داری...💒 واسهـ همیشهـ ی #همیشهـ...❤💍

#آرامش ینی...😌 بدونی توی ِ #دلِ❤️ کسی کهـ... #دوستش داری...👫 یهـ #خونهـ گرم داری...💒 واسهـ همیشهـ ی #همیشهـ...❤💍

۱۸ اردیبهشت 1396
6K
#آرامش ینی... بدونی توی ِ #دلِ❤️ کسی کهـ... #دوستش داری... یهـ #خونهـ گرم داری... واسهـ همیشهـ ی #همیشهـ...

#آرامش ینی... بدونی توی ِ #دلِ❤️ کسی کهـ... #دوستش داری... یهـ #خونهـ گرم داری... واسهـ همیشهـ ی #همیشهـ...

۱۱ اسفند 1395
5K
#آرامش ینی...😌 بدونی توی ِ #دلِ❤️ کسی کهـ... #دوستش داری...👫 یهـ #خونهـ گرم داری...💒 واسهـ همیشهـ ی #همیشهـ...❤💍

#آرامش ینی...😌 بدونی توی ِ #دلِ❤️ کسی کهـ... #دوستش داری...👫 یهـ #خونهـ گرم داری...💒 واسهـ همیشهـ ی #همیشهـ...❤💍

۹ اسفند 1395
4K
💙 #آرامش ینی...😌 بدونی توی ِ #دلِ❤️ کسی کهـ... #دوستش داری...👫 یهـ #خونهـ گرم داری...💒 واسهـ همیشهـ ی #همیشهـ...❤

💙 #آرامش ینی...😌 بدونی توی ِ #دلِ❤️ کسی کهـ... #دوستش داری...👫 یهـ #خونهـ گرم داری...💒 واسهـ همیشهـ ی #همیشهـ...❤

۸ بهمن 1395
5K
#آرامش ینی...😌 بدونی توی ِ #دلِ❤️ کسی کهـ... #دوستش داری...👫 یهـ #خونهـ گرم داری...💒 واسهـ همیشهـ ی #همیشهـ...❤

#آرامش ینی...😌 بدونی توی ِ #دلِ❤️ کسی کهـ... #دوستش داری...👫 یهـ #خونهـ گرم داری...💒 واسهـ همیشهـ ی #همیشهـ...❤

۲۸ آذر 1395
3K
#آرامش ینی...😌 بدونی توی ِ #دلِ❤️ کسی کهـ... #دوستش داری...👫 یهـ #خونهـ گرم داری...💒 واسهـ همیشهـ ی #همیشهـ...❤

#آرامش ینی...😌 بدونی توی ِ #دلِ❤️ کسی کهـ... #دوستش داری...👫 یهـ #خونهـ گرم داری...💒 واسهـ همیشهـ ی #همیشهـ...❤

۲۱ آذر 1395
3K
#گریهـ های مـنـ #همیشهـ وآسهـ منـ #پناه اخـرنـ سآدگیهـ مـنـ #دلـیلـ اینـ ڪهـ #دلم رو میشڪنـنـ #دلخـورم ازتـ #چرا یهـ کاری کردیـ #عاشقـت بشم #سـر رو زانـوهام میذارمـ #بازم بهـ فکـرتـم #منمـ کهـ زیر بارونـ ...

#گریهـ های مـنـ #همیشهـ وآسهـ منـ #پناه اخـرنـ سآدگیهـ مـنـ #دلـیلـ اینـ ڪهـ #دلم رو میشڪنـنـ #دلخـورم ازتـ #چرا یهـ کاری کردیـ #عاشقـت بشم #سـر رو زانـوهام میذارمـ #بازم بهـ فکـرتـم #منمـ کهـ زیر بارونـ #دوباره چشمـ گریونـ #دارمـ میرمـ یهـ جای دور #پقـد دلمـ گرفتهـ #از آدمای اینجـا #از ...

۱۳ آذر 1395
10K
#آرامش ینی...😌 بدونی توی ِ #دلِ❤️ کسی کهـ... #دوستش داری...👫 یهـ #خونهـ گرم داری...💒 واسهـ همیشهـ ی #همیشهـ...❤💍

#آرامش ینی...😌 بدونی توی ِ #دلِ❤️ کسی کهـ... #دوستش داری...👫 یهـ #خونهـ گرم داری...💒 واسهـ همیشهـ ی #همیشهـ...❤💍

۱۰ آذر 1395
5K
#گریهـ های مـنـ #همیشهـ وآسهـ منـ #پناه اخـرنـ سآدگیهـ مـنـ #دلـیلـ اینـ ڪهـ #دلم رو میشڪنـنـ #دلخـورم ازتـ #چرا یهـ کاری کردیـ #عاشقـت بشم #سـر رو زانـوهام میذارمـ #بازم بهـ فکـرتـم #منمـ کهـ زیر بارونـ ...

#گریهـ های مـنـ #همیشهـ وآسهـ منـ #پناه اخـرنـ سآدگیهـ مـنـ #دلـیلـ اینـ ڪهـ #دلم رو میشڪنـنـ #دلخـورم ازتـ #چرا یهـ کاری کردیـ #عاشقـت بشم #سـر رو زانـوهام میذارمـ #بازم بهـ فکـرتـم #منمـ کهـ زیر بارونـ #دوباره چشمـ گریونـ #دارمـ میرمـ یهـ جای دور #پقـد دلمـ گرفتهـ #از آدمای اینجـا #از ...

۱ مهر 1395
23K
میخوامـ #همیشهـ بمونے😌 هِروئین منے تو💜💦💋👐🏽

میخوامـ #همیشهـ بمونے😌 هِروئین منے تو💜💦💋👐🏽

۲۳ شهریور 1395
4K
#armita_raper ‏اونے کهـ #همیشهـ #کوتاه میاد #آخرشـ یهـ روز بلند میشهـ #میره.

#armita_raper ‏اونے کهـ #همیشهـ #کوتاه میاد #آخرشـ یهـ روز بلند میشهـ #میره.

۱۹ تیر 1395
7K
#آرامش ینی... بدونی توی ِ #دلِ❤ کسی کهـ... #دوستش داری... یهـ #خونهـ گرم داری... واسهـ همیشهـ ی #همیشهـ...

#آرامش ینی... بدونی توی ِ #دلِ❤ کسی کهـ... #دوستش داری... یهـ #خونهـ گرم داری... واسهـ همیشهـ ی #همیشهـ...

۳۰ خرداد 1395
13K
•❥•khaslove•❥• #آرامش ینی... بدونی توی ِ #دلِ❤️ کسی کهـ... #دوستش داری... یهـ #خونهـ گرم داری... واسهـ همیشهـ ی #همیشهـ...

•❥•khaslove•❥• #آرامش ینی... بدونی توی ِ #دلِ❤️ کسی کهـ... #دوستش داری... یهـ #خونهـ گرم داری... واسهـ همیشهـ ی #همیشهـ...

۲۴ بهمن 1394
4K
#همیشهـ اوناییـ کهـ تو برخورد اولـ ازشونـ بدتـ میاد# یهـ روزیـ میشنـ بهترینـ دوستتـ# #دقیقا وصف حال من و خواهریم فداشم❤ #SJ

#همیشهـ اوناییـ کهـ تو برخورد اولـ ازشونـ بدتـ میاد# یهـ روزیـ میشنـ بهترینـ دوستتـ# #دقیقا وصف حال من و خواهریم فداشم❤ #SJ

۲۰ آبان 1394
2K
#هَمِچیـ خوبهـ تآ وقتیـ کهـ... صبـ تا شبتـ #ریپیـ نشهـ عینهـ قفلیـ رو یهـ #آهنگـ #عنشـ درمیاـد بعد باید واسهـ #همیشهـ زندگیو بزاریشـ کناـر مثـ یهـ #قانونـ میمونهـ

#هَمِچیـ خوبهـ تآ وقتیـ کهـ... صبـ تا شبتـ #ریپیـ نشهـ عینهـ قفلیـ رو یهـ #آهنگـ #عنشـ درمیاـد بعد باید واسهـ #همیشهـ زندگیو بزاریشـ کناـر مثـ یهـ #قانونـ میمونهـ

۱۸ شهریور 1394
4K