نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ناصر_پروانی (۶ تصویر)

نقاشی احساس من از خط کمی بیرون زده لیلی گمانم دستِ رد بر سینه ی مجنون زده #ناصر_پروانی

نقاشی احساس من از خط کمی بیرون زده لیلی گمانم دستِ رد بر سینه ی مجنون زده #ناصر_پروانی

1 هفته پیش
2K
برای درکِ گیسویت دلم را شانه کُن امشب خودت ویرانه اش کردی درونش خانه کن امشب... #ناصر_پروانی ❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣

برای درکِ گیسویت دلم را شانه کُن امشب خودت ویرانه اش کردی درونش خانه کن امشب... #ناصر_پروانی ❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣

4 هفته پیش
2K
براےدرڪ گیسویت دلم راشانه ڪُن امشب #خودت_ویرانه_اش_ڪردے #درونش_خــانه_ڪن_امشب .... 💙 ❤ ️ #ناصر_پروانی

براےدرڪ گیسویت دلم راشانه ڪُن امشب #خودت_ویرانه_اش_ڪردے #درونش_خــانه_ڪن_امشب .... 💙 ❤ ️ #ناصر_پروانی

4 هفته پیش
26K
برای درکِ گیسویت دلم را شانه کُن امشب خودت ویرانه اش کردی درونش خانه کن امشب... #ناصر_پروانی #عاشقانه_ها

برای درکِ گیسویت دلم را شانه کُن امشب خودت ویرانه اش کردی درونش خانه کن امشب... #ناصر_پروانی #عاشقانه_ها

اردیبهشت 1396
3K
شعر خواندی و زدی بر دل من صاعقه ای رعد و برقی ست صدایت ڪه خدا میداند #ناصر_پروانی

شعر خواندی و زدی بر دل من صاعقه ای رعد و برقی ست صدایت ڪه خدا میداند #ناصر_پروانی

اسفند 1395
5K
نصیبِ استخاره ام شده آیاتی از یوسف گهی گردم زلیخا و گهی یعقوبِ محزونم #ناصر_پروانی

نصیبِ استخاره ام شده آیاتی از یوسف گهی گردم زلیخا و گهی یعقوبِ محزونم #ناصر_پروانی

آبان 1395
7K