نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ناصر_پروانی (۹ تصویر)

سوزشِ چشم مَن از لذتِ زیبایی توست؛ خیره بر تو شده ام، پِلک زدن یادم رَفت #ناصر_پروانی

سوزشِ چشم مَن از لذتِ زیبایی توست؛ خیره بر تو شده ام، پِلک زدن یادم رَفت #ناصر_پروانی

۱ روز پیش
3K
تعجب می کنم بی تو،چرا من زنده می مانم مگر جانِ درخت عشق،به دست ریشه هایش نیست #ناصر_پروانی

تعجب می کنم بی تو،چرا من زنده می مانم مگر جانِ درخت عشق،به دست ریشه هایش نیست #ناصر_پروانی

۹ خرداد 1396
4K
اگرچه روزه ی خورشید، شود با لمسِ شب افطار من از افطارِچشمِ تو، سحر تا شام بیدارم #ناصر_پروانی

اگرچه روزه ی خورشید، شود با لمسِ شب افطار من از افطارِچشمِ تو، سحر تا شام بیدارم #ناصر_پروانی

۹ خرداد 1396
4K
نقاشی احساس من از خط کمی بیرون زده لیلی گمانم دستِ رد بر سینه ی مجنون زده #ناصر_پروانی

نقاشی احساس من از خط کمی بیرون زده لیلی گمانم دستِ رد بر سینه ی مجنون زده #ناصر_پروانی

۲۸ اردیبهشت 1396
3K
برای درکِ گیسویت دلم را شانه کُن امشب خودت ویرانه اش کردی درونش خانه کن امشب... #ناصر_پروانی ❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣

برای درکِ گیسویت دلم را شانه کُن امشب خودت ویرانه اش کردی درونش خانه کن امشب... #ناصر_پروانی ❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣

۸ اردیبهشت 1396
3K
براےدرڪ گیسویت دلم راشانه ڪُن امشب #خودت_ویرانه_اش_ڪردے #درونش_خــانه_ڪن_امشب .... 💙 ❤ ️ #ناصر_پروانی

براےدرڪ گیسویت دلم راشانه ڪُن امشب #خودت_ویرانه_اش_ڪردے #درونش_خــانه_ڪن_امشب .... 💙 ❤ ️ #ناصر_پروانی

۸ اردیبهشت 1396
30K
برای درکِ گیسویت دلم را شانه کُن امشب خودت ویرانه اش کردی درونش خانه کن امشب... #ناصر_پروانی #عاشقانه_ها

برای درکِ گیسویت دلم را شانه کُن امشب خودت ویرانه اش کردی درونش خانه کن امشب... #ناصر_پروانی #عاشقانه_ها

۵ اردیبهشت 1396
5K
شعر خواندی و زدی بر دل من صاعقه ای رعد و برقی ست صدایت ڪه خدا میداند #ناصر_پروانی

شعر خواندی و زدی بر دل من صاعقه ای رعد و برقی ست صدایت ڪه خدا میداند #ناصر_پروانی

۱۸ اسفند 1395
7K
نصیبِ استخاره ام شده آیاتی از یوسف گهی گردم زلیخا و گهی یعقوبِ محزونم #ناصر_پروانی

نصیبِ استخاره ام شده آیاتی از یوسف گهی گردم زلیخا و گهی یعقوبِ محزونم #ناصر_پروانی

۱۵ آبان 1395
7K