نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ناامن (۲ تصویر)

🔴

🔴 "ناراضی تراشی عمدی" کار چه کسانی است؟ 🔴 اشتباه است اگر فکر کنیم اعتراضات و آشوبها، صرفا منشأ خارجی دارد. ️⃣ ضلع اول پروژه اعتراضات براندازانه در کشور، #ناکارآمدی و ایجاد و انباشت نارضایتی در بخشی از جامعه توسط #مسئولین است. ⃣ ضلع دوم این پروژه، #ناامن سازی و ...

۱ بهمن 1396
11K
#معجزه در قرن 21ام... حضور میلیونی از ملتها و رنگ و زبان های مختلف در #ناامن ترین نقطه دنیا... شیعه، سنی، کرد، ترک، فارس، هندو، غربی، شرقی و.... همه امدند... این است جذبه یک نیم ...

#معجزه در قرن 21ام... حضور میلیونی از ملتها و رنگ و زبان های مختلف در #ناامن ترین نقطه دنیا... شیعه، سنی، کرد، ترک، فارس، هندو، غربی، شرقی و.... همه امدند... این است جذبه یک نیم نگاه اباعبدالله... اگر این معجزه نیست، پس معجزه چیه!؟

۱۱ آذر 1394
398