نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مرتضی_قرائی (۱۳ تصویر)

. _ این عکسمو ببین! . + قشنگه . _ چی قشنگه ، من یا گُلایِ لباسم؟ . + تو توو گُلایِ لباست ❤️ #مرتضی_قرائی #دیالوگ

. _ این عکسمو ببین! . + قشنگه . _ چی قشنگه ، من یا گُلایِ لباسم؟ . + تو توو گُلایِ لباست ❤️ #مرتضی_قرائی #دیالوگ

۷ روز پیش
7K
❤️ نگران هیچ چیزی که عاشق تر نشانت میدهد نباش! چون هرچه تو را عاشق تر نشان دهد، زیباترت میکند... #مرتضی_قرائی

❤️ نگران هیچ چیزی که عاشق تر نشانت میدهد نباش! چون هرچه تو را عاشق تر نشان دهد، زیباترت میکند... #مرتضی_قرائی

۷ روز پیش
3K
#🌹تو پنهان کن خودت را در میان نقطھ ها اما!! بدان من دوستت دارم سھ تا نقطھ... #مرتضی_قرائی

#🌹تو پنهان کن خودت را در میان نقطھ ها اما!! بدان من دوستت دارم سھ تا نقطھ... #مرتضی_قرائی

۲۶ آبان 1396
7K
نشسته بود کنارم ، شونه‌ش تا شونه‌م یه وجب بیشتر فاصله نداشت!! پشتمون دیوار کاهگلی بود ، روبرومون پر از گل و درخت... داشتیم حرف میزدیم که یه پروانه نشست رو شونه چپم همون سمت ...

نشسته بود کنارم ، شونه‌ش تا شونه‌م یه وجب بیشتر فاصله نداشت!! پشتمون دیوار کاهگلی بود ، روبرومون پر از گل و درخت... داشتیم حرف میزدیم که یه پروانه نشست رو شونه چپم همون سمت که اون نشسته بود همینطور که پروانه رو نگاه میکردم گفتم: "شنیدی اگه پروانه رو ...

۸ خرداد 1396
6K
‏‎میان اینهمه شعرِ سپید_پیراهن ‏‎غزل بپوش و بغل کن مرا کمی لطفاً ‏‎قئزئل گؤلؤم! نَفَسیم! مهروبان گؤزَل یارئم! ‏‎مرا دوباره بغل کن برایِ بوسیدن... ‏‎#مرتضی_قرائی

‏‎میان اینهمه شعرِ سپید_پیراهن ‏‎غزل بپوش و بغل کن مرا کمی لطفاً ‏‎قئزئل گؤلؤم! نَفَسیم! مهروبان گؤزَل یارئم! ‏‎مرا دوباره بغل کن برایِ بوسیدن... ‏‎#مرتضی_قرائی

۶ اردیبهشت 1396
4K
حالِ هوای اردیبهشت عجیب است! آفتاب میتابد ابر می‌آید گاه!! باد می‌وزد یادت که می‌پیچد، صدایت میزنم باران میبارد... #مرتضی_قرائی

حالِ هوای اردیبهشت عجیب است! آفتاب میتابد ابر می‌آید گاه!! باد می‌وزد یادت که می‌پیچد، صدایت میزنم باران میبارد... #مرتضی_قرائی

۲ اردیبهشت 1396
3K
🌱 باد زد، پرده کمی جست زِ جا غرِّشی کرد هوا و زمین خیس شد از اشک بهار سِهره ها زیرِ یکی سقف شدند، حوض سرشار ز اشک ، ماهیِ سرخ در این سرخ_هوا ، ...

🌱 باد زد، پرده کمی جست زِ جا غرِّشی کرد هوا و زمین خیس شد از اشک بهار سِهره ها زیرِ یکی سقف شدند، حوض سرشار ز اشک ، ماهیِ سرخ در این سرخ_هوا ، یاد در یارِ سفرکرده فکند؛ . "کای بمیری تو بهار چه غریبانه ستاندی زِ من ...

۲۶ فروردین 1396
22K
💔 بغض کرده بودم اما به روی خودم نمیاوردم! حدود پنج دقیقه بود که داشت حرف میزد و من فقط همینطور که لبه‌ی فنجون رو با انگشتام گرفته بودم، توی زیردستیش میچرخوندمش؛ _ببین درکش سخت ...

💔 بغض کرده بودم اما به روی خودم نمیاوردم! حدود پنج دقیقه بود که داشت حرف میزد و من فقط همینطور که لبه‌ی فنجون رو با انگشتام گرفته بودم، توی زیردستیش میچرخوندمش؛ _ببین درکش سخت نیست! ما نباید دیگه باهم باشیم... نباید ، نمیشه... چه میدونم! فقط اینو میدونم بودن ...

۲۵ فروردین 1396
16K
Ahmad Salimi: حرف، بسیار به قلب💝 است! ولی میدانی؟

Ahmad Salimi: حرف، بسیار به قلب💝 است! ولی میدانی؟ "دوست💝میدارمت" این صدر نشینِ آنهاست #مرتضی_قرائی

۲۰ فروردین 1396
3K
همیشه که خوب نیست همه چیو بلد باشی! بعضی بلد نبودنا اونقدر شیرینه که دلت واسشون تنگ میشه و غنج میره کاش تکرار میشد!! مثه برعکس پوشیدن دمپایی بچگیات ، یا بچگیای بچه‌هات... یا مثه ...

همیشه که خوب نیست همه چیو بلد باشی! بعضی بلد نبودنا اونقدر شیرینه که دلت واسشون تنگ میشه و غنج میره کاش تکرار میشد!! مثه برعکس پوشیدن دمپایی بچگیات ، یا بچگیای بچه‌هات... یا مثه بستنِ پاپیون کفش؛ که داداش و آبجی کوچیکه‌ها بلد نبودن ببندن! ناشی بودن گاهی خیلی ...

۵ فروردین 1396
12K
به نبودنت... از کنار که نگاه میکنم چشم هایت... مهربانتر از روزهای بودنت به چشمم می‌آید موهایت حریرتر لبخندت ملیح تر دست هایت گرم تر آغوشت امن تر کلماتت شیرین تر خنده هایت... خنده هایت... ...

به نبودنت... از کنار که نگاه میکنم چشم هایت... مهربانتر از روزهای بودنت به چشمم می‌آید موهایت حریرتر لبخندت ملیح تر دست هایت گرم تر آغوشت امن تر کلماتت شیرین تر خنده هایت... خنده هایت... آه که این "تر" های لعنتی کجا بودند آن روز ها که بودی که حالا ...

۲۷ آذر 1394
1K
میگویند اولِ ماه صفر صدقه کنار بگذار تا بلا دفع شود من که از روزِ اولِ سفرَت هرروز برایت ان یکاد میخوانم صدقه میدهم... بلا به دور... برگرد... آخرِ این سفر نه ربیع الاول است ...

میگویند اولِ ماه صفر صدقه کنار بگذار تا بلا دفع شود من که از روزِ اولِ سفرَت هرروز برایت ان یکاد میخوانم صدقه میدهم... بلا به دور... برگرد... آخرِ این سفر نه ربیع الاول است نه ربیع الثانی!! تو که برگردی... همیشه ربیع است همیشه بهار... #مرتضی_قرائی

۲۲ آبان 1394
4K
به نبودنت... از کنار که نگاه میکنم چشم هایت... مهربانتر از روزهای بودنت به چشمم می‌آید موهایت حریرتر لبخندت ملیح تر دست هایت گرم تر آغوشت امن تر کلماتت شیرین تر خنده هایت... خنده هایت... ...

به نبودنت... از کنار که نگاه میکنم چشم هایت... مهربانتر از روزهای بودنت به چشمم می‌آید موهایت حریرتر لبخندت ملیح تر دست هایت گرم تر آغوشت امن تر کلماتت شیرین تر خنده هایت... خنده هایت... آه که این "تر" های لعنتی کجا بودند آن روز ها که بودی که حالا ...

۱۶ آبان 1394
1K