نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

قسمت_یازدهم (۲۸ تصویر)

#شاهنامه #قسمت_یازدهم آن سه پسر با دانش و تجربه پدر به راه افتادند. پادشاه یمن آن ها را جایگاهی ویژه داد دخترانش را به نزد آن ها آورد.واز آن ها پرسید کدام دختر بزرگ تر ...

#شاهنامه #قسمت_یازدهم آن سه پسر با دانش و تجربه پدر به راه افتادند. پادشاه یمن آن ها را جایگاهی ویژه داد دخترانش را به نزد آن ها آورد.واز آن ها پرسید کدام دختر بزرگ تر و کدام کوچک تر و کدام میانه است؟ آن ها پاسخ را به درستی دادند ...

۲۱ شهریور 1398
918
#از_کدام_سو #داستانی_تربیتی #قسمت_یازدهم مصطفـی را صـدا می‌زنـم. بچـه‌ی پایه‌ا‌یسـت. همـه‌ی هـوش و استعدادش یک طرف، زلزله بودنش یک طرف. زلزله اگر تکان‌هایش خوب باشد باید چه اسمی برایش گذاشت؟ می‌دانم که راضی کردن مصطفی کمی ...

#از_کدام_سو #داستانی_تربیتی #قسمت_یازدهم مصطفـی را صـدا می‌زنـم. بچـه‌ی پایه‌ا‌یسـت. همـه‌ی هـوش و استعدادش یک طرف، زلزله بودنش یک طرف. زلزله اگر تکان‌هایش خوب باشد باید چه اسمی برایش گذاشت؟ می‌دانم که راضی کردن مصطفی کمی سخت است اما نشد ندارد. - به سلام استاد! - مصطفی دوباره شروع نکن. - ...

۲۶ آذر 1397
1K
•●❥ ❥●• #جبهه_اقدام #قسمت_یازدهم غلط کردم کیوان.. غلط کردم..تروخدا منو ببخش😭 همه چی تموم شده...من سرم به سنگ خورده.. تروخدا منو ببخش کیوان.. [کیوان] ببخشم!!؟؟چیکار کردی با من..؟ چیکار کردی با خودت؟ چی کم داشتی ...

•●❥ ❥●• #جبهه_اقدام #قسمت_یازدهم غلط کردم کیوان.. غلط کردم..تروخدا منو ببخش😭 همه چی تموم شده...من سرم به سنگ خورده.. تروخدا منو ببخش کیوان.. [کیوان] ببخشم!!؟؟چیکار کردی با من..؟ چیکار کردی با خودت؟ چی کم داشتی ها!!! گیرم که کم داشتی،باید با اون مرتیکه چت میکردی؟! دردی داشتی به خودم میگفتی ...

۲۵ مهر 1397
47
#قسمت_یازدهم وبا هر لبخند و خندیدنش وجودت سرشار از شادمانی میشه

#قسمت_یازدهم وبا هر لبخند و خندیدنش وجودت سرشار از شادمانی میشه

۲۳ تیر 1397
14
🌹نـــ✒ــون وَ الْــــقَــلَــم🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_یازدهم #بخش_دوم رژ قرمز رنگے برداشتم و ڪمے روے لب هایم ڪشیدم سپس با دستمال ڪاغذے تمیز پاڪ ڪردم. دستمال را طورے ڪنار آینہ قرار دادم تا جاے قرمزے رژ در ...

🌹نـــ✒ــون وَ الْــــقَــلَــم🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_یازدهم #بخش_دوم رژ قرمز رنگے برداشتم و ڪمے روے لب هایم ڪشیدم سپس با دستمال ڪاغذے تمیز پاڪ ڪردم. دستمال را طورے ڪنار آینہ قرار دادم تا جاے قرمزے رژ در دید باشد. چند دستمال ڪاغذے روے زمین انداختم،جعبہ ے دستمال ڪاغذے را همراہ ریمل روے ...

۱۰ فروردین 1397
82
🌹نـــ✒ــون وَ الْــــقَــلَــم🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_یازدهم #بخش_اول #چادر سفید رنگم را مرتب روے تخت گذاشتم،خودم هم کنارش نشستم. دستم را روے چادر ڪشیدم،گل هاے ریز آبے رنگش هم رنگ لباس هایم بودند. ڪسے چند تقہ بہ ...

🌹نـــ✒ــون وَ الْــــقَــلَــم🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_یازدهم #بخش_اول #چادر سفید رنگم را مرتب روے تخت گذاشتم،خودم هم کنارش نشستم. دستم را روے چادر ڪشیدم،گل هاے ریز آبے رنگش هم رنگ لباس هایم بودند. ڪسے چند تقہ بہ در اتاقم زد،سرم را بہ سمت در برگرداندم و گفتم:بفرمایید. مادرم در را ڪمے باز ...

۱۰ فروردین 1397
130
#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین 🍂فصل اول 🌱بخش دوم 🍁قسمت یازدهم ▪️ﺛﻮﺍﺏ ﺑﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻗﺎﻝَ ﺍﻟﺼّﺎﺩﻕُ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ: ﻟِﻜُﻞّ ﺷَﻴْﺊٍ ﺛَﻮﺍﺏٌ ﺍِﻟﺎ ﺍﻟﺪَﻣْﻌَﺔٌ ﻓﻴﻨﺎ. ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻫﺮ ﭼﻴﺰﻯ پﺎﺩﺍﺵ ﻭ ﻣﺰﺩﻯ ﺩﺍﺭﺩ، ﻣﮕﺮ ﺍﺷﻜﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ...

#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین 🍂فصل اول 🌱بخش دوم 🍁قسمت یازدهم ▪️ﺛﻮﺍﺏ ﺑﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻗﺎﻝَ ﺍﻟﺼّﺎﺩﻕُ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ: ﻟِﻜُﻞّ ﺷَﻴْﺊٍ ﺛَﻮﺍﺏٌ ﺍِﻟﺎ ﺍﻟﺪَﻣْﻌَﺔٌ ﻓﻴﻨﺎ. ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻫﺮ ﭼﻴﺰﻯ پﺎﺩﺍﺵ ﻭ ﻣﺰﺩﻯ ﺩﺍﺭﺩ، ﻣﮕﺮ ﺍﺷﻜﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﭼﻴﺰﻯ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﺑﺮﻯ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﺰﺩ ﺑﻰ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﺍﺭﺩ ...

۲ مهر 1396
470
#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین 🍂فصل اول 🌱بخش دوم 🍁قسمت یازدهم ▪️ﺛﻮﺍﺏ ﺑﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻗﺎﻝَ ﺍﻟﺼّﺎﺩﻕُ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ: ﻟِﻜُﻞّ ﺷَﻴْﺊٍ ﺛَﻮﺍﺏٌ ﺍِﻟﺎ ﺍﻟﺪَﻣْﻌَﺔٌ ﻓﻴﻨﺎ. ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻫﺮ ﭼﻴﺰﻯ پﺎﺩﺍﺵ ﻭ ﻣﺰﺩﻯ ﺩﺍﺭﺩ، ﻣﮕﺮ ﺍﺷﻜﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ...

#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین 🍂فصل اول 🌱بخش دوم 🍁قسمت یازدهم ▪️ﺛﻮﺍﺏ ﺑﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻗﺎﻝَ ﺍﻟﺼّﺎﺩﻕُ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ: ﻟِﻜُﻞّ ﺷَﻴْﺊٍ ﺛَﻮﺍﺏٌ ﺍِﻟﺎ ﺍﻟﺪَﻣْﻌَﺔٌ ﻓﻴﻨﺎ. ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻫﺮ ﭼﻴﺰﻯ پﺎﺩﺍﺵ ﻭ ﻣﺰﺩﻯ ﺩﺍﺭﺩ، ﻣﮕﺮ ﺍﺷﻜﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﭼﻴﺰﻯ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﺑﺮﻯ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﺰﺩ ﺑﻰ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﺍﺭﺩ ...

۳۱ شهریور 1396
512
#قسمت_یازدهم مائده ماشینش را گوشه ای پارک کرد و همه پیاده شدیم‌. وارد پاساژ شدیم و مغازه ها را یکی یکی نگاه میکردیم. به پیشنهاد آیدا وارد یکی از بوتیک های لباس شب شدیم که ...

#قسمت_یازدهم مائده ماشینش را گوشه ای پارک کرد و همه پیاده شدیم‌. وارد پاساژ شدیم و مغازه ها را یکی یکی نگاه میکردیم. به پیشنهاد آیدا وارد یکی از بوتیک های لباس شب شدیم که اکثر لباس هایش پوشیده و بلند بودند. بنیتا از همه ی ما ذوق زده تر ...

۲۱ مرداد 1396
22
💕💕💕 #چند_دقیقه_دلت_را_آرام_کن #قسمت_یازدهم که دیدم همون انگشتری که زهرا خریده بود تو دستشه😢 نمیدونم چرا ولی بغضم گرفته بود😢 من اولش فقط دوست داشتم با اقا سید کل کل کنم ولی چرا الان ناراحتم؟! نکنه ...

💕💕💕 #چند_دقیقه_دلت_را_آرام_کن #قسمت_یازدهم که دیدم همون انگشتری که زهرا خریده بود تو دستشه😢 نمیدونم چرا ولی بغضم گرفته بود😢 من اولش فقط دوست داشتم با اقا سید کل کل کنم ولی چرا الان ناراحتم؟! نکنه جدی جدی عاشقش شدم؟!😞 تا آخر جلسه چیزی نفهمیدم و فقط تو فکر بودم میگفتم ...

۳ تیر 1396
25
✍زندگینامه #سهراب_سپهری به قلم خودش انجمن ادبی درست کردیم ، و شاعران شهر را گرد آوردیم. غزل بود که می ساختیم ، اما آنچه می گفتیم شعر نبود. دو دفتر از این گفته ها را ...

✍زندگینامه #سهراب_سپهری به قلم خودش انجمن ادبی درست کردیم ، و شاعران شهر را گرد آوردیم. غزل بود که می ساختیم ، اما آنچه می گفتیم شعر نبود. دو دفتر از این گفته ها را سوزاندم. من فن شاعری می آموختم ، اما هوای شاعرانه ای که به من می ...

۲۱ اسفند 1395
14
Elnaz: #آوارگان_در_راه_آمریکا #قسمت_یازدهم ساعت 4:30 ظهر بود,هنوز هیچکدوممون نفهمیده بود که چطور شد و چیشد؟ من بلند شدم و رفتم کنار نیلوفر نشستم,بعد 2 دقیقه که دیدم هیچ حرفے نمیزنه گفتم:حالا چرا من سردسته اینهمه ...

Elnaz: #آوارگان_در_راه_آمریکا #قسمت_یازدهم ساعت 4:30 ظهر بود,هنوز هیچکدوممون نفهمیده بود که چطور شد و چیشد؟ من بلند شدم و رفتم کنار نیلوفر نشستم,بعد 2 دقیقه که دیدم هیچ حرفے نمیزنه گفتم:حالا چرا من سردسته اینهمه آدمم؟ _چون تویی که بیشتر همه عاشق آمریکایی و میگی کشوری که در اون زندکی ...

۱۷ اسفند 1395
158
Elnaz: #آوارگان_در_راه_آمریکا #قسمت_یازدهم ساعت 4:30 ظهر بود,هنوز هیچکدوممون نفهمیده بود که چطور شد و چیشد؟ من بلند شدم و رفتم کنار نیلوفر نشستم,بعد 2 دقیقه که دیدم هیچ حرفے نمیزنه گفتم:حالا چرا من سردسته اینهمه ...

Elnaz: #آوارگان_در_راه_آمریکا #قسمت_یازدهم ساعت 4:30 ظهر بود,هنوز هیچکدوممون نفهمیده بود که چطور شد و چیشد؟ من بلند شدم و رفتم کنار نیلوفر نشستم,بعد 2 دقیقه که دیدم هیچ حرفے نمیزنه گفتم:حالا چرا من سردسته اینهمه آدمم؟ _چون تویی که بیشتر همه عاشق آمریکایی و میگی کشوری که در اون زندکی ...

۳۰ بهمن 1395
27
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_هجدهم : #جنگ_صفین #قسمت_یازدهم : نبرد عمرو عاص با علی علیه السلام هم تماشائی بوده و ماجرای آن نیز شنیدنی میباشد. . . عمرو عاص شخص حیله ‏گر و محتاطی بود او ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_هجدهم : #جنگ_صفین #قسمت_یازدهم : نبرد عمرو عاص با علی علیه السلام هم تماشائی بوده و ماجرای آن نیز شنیدنی میباشد. . . عمرو عاص شخص حیله ‏گر و محتاطی بود او نه تنها از جنگ با علی علیه السلام بیمناک بود بلکه با سایر رزمجویان مشهور ...

۱ دی 1395
225
✔ #رمان_عاشقانه_از_سوریه_تا_منا❣ #قسمت_یازدهم .. یک هفته بود که نامزد صالح بودم. یک هفته بود که تمام فکر و ذکرم شده بود صالح و دیدن او. همسایه بودیم و دیدارمان راحت تر بود. هر زمان دلتنگش ...

✔ #رمان_عاشقانه_از_سوریه_تا_منا❣ #قسمت_یازدهم .. یک هفته بود که نامزد صالح بودم. یک هفته بود که تمام فکر و ذکرم شده بود صالح و دیدن او. همسایه بودیم و دیدارمان راحت تر بود. هر زمان دلتنگش می شدم با او تماس می گرفتم. یا روی پشت بام می آمد یا توی ...

۱۹ آذر 1395
60
سلسه پستهای #سیره_پیامبر_اعظم حضرت ختمی مرتبت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در روابط خارجی . . #قسمت_یازدهم: پیامبر اکرم (ص) نیز برای تحقق آرمان های اساسی اسلام، در روابط خارجی خویش از ...

سلسه پستهای #سیره_پیامبر_اعظم حضرت ختمی مرتبت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در روابط خارجی . . #قسمت_یازدهم: پیامبر اکرم (ص) نیز برای تحقق آرمان های اساسی اسلام، در روابط خارجی خویش از راهبرد های متعددی بهره می جست و ابزارهای گوناگونی را به کار می بست که ...

۱۸ آذر 1395
74
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_شانزدهم : #جنگ_جمل #قسمت_یازدهم : #عایشه برای مقابله با امام علی علیه‌السلام، با سپاه خود راه زاویه را که در شمال بصره و محل مناسبی برای دفاع از شهر بود در پیش ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_شانزدهم : #جنگ_جمل #قسمت_یازدهم : #عایشه برای مقابله با امام علی علیه‌السلام، با سپاه خود راه زاویه را که در شمال بصره و محل مناسبی برای دفاع از شهر بود در پیش گرفت و پس از رسیدن به آنجا در مقابل لشگریان علی علیه السلام توقف نمود. ...

۱ آذر 1395
83
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_سیزدهم : #نیازمندی_خلفاء به #علی علیه السلام #قسمت_یازدهم و پایانی فصل سیزدهم : طبق روایات مورخین و علمای اهل سنت عمر در موارد زیادی گفته: #اگر_علی_نبود_عمر_هلاک_میگردید، چنانکه شیخ سلیمان بلخی در کتاب ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_سیزدهم : #نیازمندی_خلفاء به #علی علیه السلام #قسمت_یازدهم و پایانی فصل سیزدهم : طبق روایات مورخین و علمای اهل سنت عمر در موارد زیادی گفته: #اگر_علی_نبود_عمر_هلاک_میگردید، چنانکه شیخ سلیمان بلخی در کتاب ینابیع المودة می‏ نویسد: کانت الصحابة رضی الله عنهم یرجعون الیه فی احکام الکتاب و ...

۲ آبان 1395
29
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_ششم : خدمات نظامی علی علیه السلام #قسمت_یازدهم : (غزوه خندق) چون علی علیه السلام سر عمرو را به حضور پیغمبر آورد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_ششم : خدمات نظامی علی علیه السلام #قسمت_یازدهم : (غزوه خندق) چون علی علیه السلام سر عمرو را به حضور پیغمبر آورد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ضربة علی یوم الخندق افضل من عبادة الثقلین. و بعضی نوشته‏ اند که فرمود: لضربة ...

۲۸ مرداد 1395
49
#استان_یزد و جاذبه های #گردشگری آن #قسمت_یازدهم #مدرسه_ضیائیه (زندان اسکندر): مدرسه ضیائیه که به #زندان_اسکندر هم معروفه در سال ۶۳۱ هجری قمری توسط ضیاءالدین حسین رضی بنا و در سال ۷۰۵ هجری قمری توسط پسرانش ...

#استان_یزد و جاذبه های #گردشگری آن #قسمت_یازدهم #مدرسه_ضیائیه (زندان اسکندر): مدرسه ضیائیه که به #زندان_اسکندر هم معروفه در سال ۶۳۱ هجری قمری توسط ضیاءالدین حسین رضی بنا و در سال ۷۰۵ هجری قمری توسط پسرانش مجدالدین حسن و شرف الدین علی تکمیل شده. مدرسه ضیائیه بیش از هفتصد سال پیش ...

۱۴ اردیبهشت 1395
34