نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

غروبهای (۲ تصویر)

اعتماد کنیم! . . . ما اعتماد میکنیم ؛ چون انسانیم ؛ ما اعتماد میکنیم ؛ چون انسان ضعیف آفریده شده؛ و این جمله در کتابهای آسمانی هم آمده است.... ولی آدمی میتواند از آنچه ...

اعتماد کنیم! . . . ما اعتماد میکنیم ؛ چون انسانیم ؛ ما اعتماد میکنیم ؛ چون انسان ضعیف آفریده شده؛ و این جمله در کتابهای آسمانی هم آمده است.... ولی آدمی میتواند از آنچه هست ؛ خود را قوی تر کند... . . ما اعتماد میکنیم چون ؛ تنها ...

۲۷ فروردین 1395
747
جمعه سر مشق غروبهای بی‌ شماریست که گیر کرده به تکلیف آدمها و من فقط کنار غروبهای جمعه ساعتی‌ می‌‌میرم ... #ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #alidust.blog.com# #غروبهای جمعه#

جمعه سر مشق غروبهای بی‌ شماریست که گیر کرده به تکلیف آدمها و من فقط کنار غروبهای جمعه ساعتی‌ می‌‌میرم ... #ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #alidust.blog.com# #غروبهای جمعه#

۳۰ بهمن 1394
222