نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سرپوش (۲ تصویر)

#تولد_در_سکوت_مدتهاست_که خواب ندارم، خیره به پنجره #گذشته رو رصد میکنم .هفت، نه ، سیزده، ،هفده، نوزده، بیست و سه سالگی و... هوا کم کم داره روشن میشه خنکای نسیم رو حس میکنم ، بوی غم ...

#تولد_در_سکوت_مدتهاست_که خواب ندارم، خیره به پنجره #گذشته رو رصد میکنم .هفت، نه ، سیزده، ،هفده، نوزده، بیست و سه سالگی و... هوا کم کم داره روشن میشه خنکای نسیم رو حس میکنم ، بوی غم ، #تنهایی، #پیری نگرانی تردید، #گمگشتگی وجودمو آزار میده .با صدای پیامک تبریک تولد بانک ...

۲۲ مرداد 1398
6K
به نام خدا این سؤال ، پرسش بسیار مهمی است که چرا بزک کنندگان شیطان بزرگ در آن دو سال مذاکرات معطوف به توافق(23تیر 94) درست در اولین سالگرد برجام هیچ تیتری درباره دستاورد «تقریبا ...

به نام خدا این سؤال ، پرسش بسیار مهمی است که چرا بزک کنندگان شیطان بزرگ در آن دو سال مذاکرات معطوف به توافق(23تیر 94) درست در اولین سالگرد برجام هیچ تیتری درباره دستاورد «تقریبا هیچ »برجام ندارند؛ . . . نوعی #سرپوش گذاری #ناشیانه بر وعده های بزرگ پس ...

۲۳ تیر 1395
29