نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

روحشان (۶ تصویر)

پنجشنبہ است یادڪنیم گذشتگان رابا فاتحه و صلواتے افسوس ڪہ دیگرزمان بہ عقب برنمےگردد تا حتی بہ قدر پلڪ زدنےدرآغوششان گیریم ڪاش قدر همدیگر را بدانیم پیش از آنڪہ براےیکدیگر خاطره شویم #روحشان.شاد🙏 ‍‌‍

پنجشنبہ است یادڪنیم گذشتگان رابا فاتحه و صلواتے افسوس ڪہ دیگرزمان بہ عقب برنمےگردد تا حتی بہ قدر پلڪ زدنےدرآغوششان گیریم ڪاش قدر همدیگر را بدانیم پیش از آنڪہ براےیکدیگر خاطره شویم #روحشان.شاد🙏 ‍‌‍

۴ مرداد 1397
27
پنجشنبہ است یادڪنیم گذشتگان رابا فاتحه و صلواتے افسوس ڪہ دیگرزمان بہ عقب برنمےگردد تا حتی بہ قدر پلڪ زدنےدرآغوششان گیریم ڪاش قدر همدیگر را بدانیم پیش از آنڪہ براےیکدیگر خاطره شویم #روحشان.شاد🙏 به یادپدرم😌 ...

پنجشنبہ است یادڪنیم گذشتگان رابا فاتحه و صلواتے افسوس ڪہ دیگرزمان بہ عقب برنمےگردد تا حتی بہ قدر پلڪ زدنےدرآغوششان گیریم ڪاش قدر همدیگر را بدانیم پیش از آنڪہ براےیکدیگر خاطره شویم #روحشان.شاد🙏 به یادپدرم😌 ‍‌‍

۴ مرداد 1397
14
#روحشان شاد

#روحشان شاد

۲ بهمن 1395
14
#گذر#زمان هر دو خیره مانده در خاطرات گذشته... با چشمانی پر از تمنای وصال که در هر لحظه ی سکوت جامانده به دامان انتظار... اهی اگر براید، دریا قطره قطره کویر می شود به پایشان... ...

#گذر#زمان هر دو خیره مانده در خاطرات گذشته... با چشمانی پر از تمنای وصال که در هر لحظه ی سکوت جامانده به دامان انتظار... اهی اگر براید، دریا قطره قطره کویر می شود به پایشان... تکیه گاهاشان که نباشد، دیگر هر دو عصای یکدیگرند پای رفتن نیست... اما مهر دلهایشان ...

۱۴ آبان 1395
256
#روحشان#شاد

#روحشان#شاد

۹ آبان 1395
11
. نگاه میکنم عکس تورا لبخندی به لب داری که مظلوم ترمیکندچهره ی تورا ای سربازوطن چه بی صدارفتی تو کاش میشدکه درین مسیرهرگز نروی وبازگردی تسلیت تسلیت سکوت گاهی مرگ است ای هم وطن ...

. نگاه میکنم عکس تورا لبخندی به لب داری که مظلوم ترمیکندچهره ی تورا ای سربازوطن چه بی صدارفتی تو کاش میشدکه درین مسیرهرگز نروی وبازگردی تسلیت تسلیت سکوت گاهی مرگ است ای هم وطن ساکت نمان ونمیر #سرباز_تسلیت#روحشان شاد :'( :'( :'(

۳ تیر 1395
15