نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

رفتـن (۴ تصویر)

رفتـن #ِبعضے ها؛ یا نــه! اینطـور بگویـم: بعضــے #رفتـن ها؛ فـــرق میڪنـد جنـسش انگار #خـدا براے بعضے بنده هایش! #آغوشـش را بـاز ڪرده اس #خاکیان_خدایی

رفتـن #ِبعضے ها؛ یا نــه! اینطـور بگویـم: بعضــے #رفتـن ها؛ فـــرق میڪنـد جنـسش انگار #خـدا براے بعضے بنده هایش! #آغوشـش را بـاز ڪرده اس #خاکیان_خدایی

۱۲ مهر 1397
115
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #رفتـن کسـی کـه لایـقت نیسـت … فـاجـعه نیست بهترین هدیه اسـت# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #رفتـن کسـی کـه لایـقت نیسـت … فـاجـعه نیست بهترین هدیه اسـت# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

۲۲ دی 1395
37
تـو دورانـ #عقـد وقتـی تنهـا میشیـن تـو خـونه😁 👨🏻إ مـامـانینـا #خـونهـ نیستـن؟😋 👧🏻نـوجـ #رفتـن بـازارچهـ🐓 👨🏻یعنـی منـ و تـو الـان #تنهـایـیـمـ؟😁 👧🏻آرهـ…خـو #کهـ چـی مثــلـا؟😕 👨🏻مثــلـا بـزاری یکـم #بـوستـ کـنم👅 👧🏻دیهـ چیـ ؟ #دلیـل نمیشهـ ...

تـو دورانـ #عقـد وقتـی تنهـا میشیـن تـو خـونه😁 👨🏻إ مـامـانینـا #خـونهـ نیستـن؟😋 👧🏻نـوجـ #رفتـن بـازارچهـ🐓 👨🏻یعنـی منـ و تـو الـان #تنهـایـیـمـ؟😁 👧🏻آرهـ…خـو #کهـ چـی مثــلـا؟😕 👨🏻مثــلـا بـزاری یکـم #بـوستـ کـنم👅 👧🏻دیهـ چیـ ؟ #دلیـل نمیشهـ تنهـا باشیـم هی منـو مـاچ کـنیـا😒 👨🏻ولــی بهـ نـظـرمـ #بـوس و بغلهـ عشقـت خیـلی خــوبا😻 ...

۲۹ مرداد 1395
191
تـو دورانـ #عقـد وقتـی تنهـا میشیـن تـو خـونه +إ مـامـانینـا #خـونهـ نیستـن؟ -نـوجـ #رفتـن بـازارچهـ +یعنـی منـ و تـو الـان #تنهـایـیـمـ؟ -آرهـ…خـو #کهـ چـی مثــلـا؟ +مثــلـا بـزاری یکـم #بـوستـ کـنم -دیهـ چیـ ؟ #دلیـل نمیشهـ ...

تـو دورانـ #عقـد وقتـی تنهـا میشیـن تـو خـونه +إ مـامـانینـا #خـونهـ نیستـن؟ -نـوجـ #رفتـن بـازارچهـ +یعنـی منـ و تـو الـان #تنهـایـیـمـ؟ -آرهـ…خـو #کهـ چـی مثــلـا؟ +مثــلـا بـزاری یکـم #بـوستـ کـنم -دیهـ چیـ ؟ #دلیـل نمیشهـ تنهـا باشیـم هی منـو مـاچ کـنیـا +ولــی بهـ نـظـرمـ #بـوس و بغلهـ عشقـت خیـلی خــوبا ...

۲۹ مرداد 1395
184