نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

راستے (۱ تصویر)

┏━ 🕋 ﷽ 🕋 ━┓ #صرفا_جهت_تذڪر_بہ_خوבم 📛📛📛📛📛 #حواست باشد حتے اگر ڪارت خیلے گیر کرده، اگر میبینے دارے ڪم ڪم خودت را توجیه میڪنے، اگر میبینے دلت بهانه هاے مختلف مے تراشد،

┏━ 🕋 ﷽ 🕋 ━┓ #صرفا_جهت_تذڪر_بہ_خوבم 📛📛📛📛📛 #حواست باشد حتے اگر ڪارت خیلے گیر کرده، اگر میبینے دارے ڪم ڪم خودت را توجیه میڪنے، اگر میبینے دلت بهانه هاے مختلف مے تراشد، "خداوند راه نجات مے نمایاند براے ڪسے ڪه تقوا پیشه ڪند" "طلاق : (30 )" #ضرورت یعنے... هر ...

۹ آبان 1395
3K