ویژه کنید
عکس و تصویر ┏━ 🕋 ﷽ 🕋 ━┓ #صرفا_جهت_تذڪر_بہ_خوבم 📛 📛 📛 📛 📛 #حواست باشد حتے اگر ...

┏━ 🕋 ﷽ 🕋 ━┓

#صرفا_جهت_تذڪر_بہ_خوבم

📛 📛 📛 📛 📛

#حواست باشد

حتے اگر ڪارت خیلے گیر کرده،

اگر میبینے دارے ڪم ڪم خودت را توجیه میڪنے،

اگر میبینے دلت بهانه هاے مختلف مے تراشد،

"خداوند راه نجات مے نمایاند

براے ڪسے ڪه تقوا پیشه ڪند"

"طلاق : (30 )"

#ضرورت یعنے...

هر ڪارے یڪ اقتضائاتے دارد اما گاهے باید ترمز کنے

از خودت بپرسے

خود آن ڪار

چقدر ضرورت دارد؟

همه این چیزهایے ڪه الآن دارے مے نویسے اگر او را رودررو میدیدے هم میگفتے؟

این لبخندے ڪه روی لب تو نشسته و او نمے بیند من را نگران مے ڪند...

جواب سلام واجب است خود سلام ڪه واجب نیست...

چرا او باید بداند و بفهمد حالت الآن چطور است؟

دارے چه ڪار میکنے؟ ڪکجایے؟ در چه حالے؟

اوّل ڪامل مطمئن شده اے هیچ محرمے نمے تواند ڪارت را راه بیندازد؟

حالااگر احوالپرسے نڪنے چه مے شود؟

مطمئنے ڪه با ایمیل ڪارت راه نمے افتد ڪه چت مے ڪنے؟

تو فهمیدے چقدر ضرورت دارد؟؟؟!!!

و به مردان و زنان مومن بگو نگاه هایشان را فرو پوشند...

#راستے توے دنیاے مجازے

#چطور باید نگاه ڪرد؟

گرم گرفتن،

شوخے ڪردن،

تحویل گرفتن،

بگو بخند ڪردن،

تیڪه انداختن،

ابراز احساسات ڪردن؛

بالاخره دوستے ها در دنیاے مجازے هم امتداد دارند دیگر؛

و آدم ها هستند و دوستے هایشان..

تو مطمئناً جلوے نامحرم اینگونه سخن نمے گویے،

امّا گاهے صدها نامحرم اینگونه سخن گفتن تو را مے بینند...

#تکنولوژے در خدمت انسان!

به قول یڪ دوست:

جیمیل خیلے خوبه، حواسش به نوع برخورد تو با ایمیل ها هست.

یهو به یه ایمیلے برچسب میزنه "مهم"، و در توضیح میگه:

به خاطر برخورد خاص تو با این ایمیل!

عجیب است ڪه خدا یڪ چیزهایے را چه طور یاد آدم مے آورد...

عادت ڪردن به صحبت با نامحرم

-به حساب اعتماد به نفس، یا تجربه، یا اجبار ڪارے، یا هر چه ڪه بگذارے-

اولین بدے اش این است

ڪه سختے اش را حس نمے ڪنیم،

ڪه سر هر ڪلمه مان ترمز بزنیم و درست سبڪ و سنگین ڪنیم،

اضطراب نداریم در گردنه جمله بندے هایمان،

به لب پرتگاه راه رفتن عادت مے کنیم...

اگر انسان شیفته سنگے هم باشد، در قیامت با آن محشور خواهد شد، ببینیم در قیامت با ڪدام سایت اینترنتے محشور مے شویم؟...

📛 📛 📛 📛 📛
کانال ما را در تلگرام دنبال کنید

#کانال_خدا

برای تمامی اعضای بستگان (مذهبی)

کانال خدا در تلگرام

آدرس کانال :

https://telegram.me/jhmvd

@jhmvd

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...