نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دخترجان (۳ تصویر)

یا #رومی رومی ؛ یا زنگی #زنگی ❗️ کدام طرفی #دخترجان ❓❗️ 👈 رومی یا زنگی 👉 #چادر به سر داری ... با #رژ صورتی گاهی ؟!!! #روسری میبندی لبنانی ... با #قهقهه شیطانی ؟!!! ...

یا #رومی رومی ؛ یا زنگی #زنگی ❗️ کدام طرفی #دخترجان ❓❗️ 👈 رومی یا زنگی 👉 #چادر به سر داری ... با #رژ صورتی گاهی ؟!!! #روسری میبندی لبنانی ... با #قهقهه شیطانی ؟!!! #ساق دست ست میکنی با روسری ؟! خط چشمت هم میکند گاهی #دلبری ... بلاخره ...

۲۴ مرداد 1397
10K
#دخترجان👋 🔴🔻ڪمی صبر ڪن🔻🔴 وقتی ڪه با طعنه میگویی، #خوش‌بحال_پسرها هرڪاری ڪه دلشان میخواهد میڪنند و هیچڪس هم به آن‌ها خرده نمیگیرد و ایڪاش من هم #پسـر بودم، 👈به تمام دنیای یڪ پسر فڪر ڪن👉 ...

#دخترجان👋 🔴🔻ڪمی صبر ڪن🔻🔴 وقتی ڪه با طعنه میگویی، #خوش‌بحال_پسرها هرڪاری ڪه دلشان میخواهد میڪنند و هیچڪس هم به آن‌ها خرده نمیگیرد و ایڪاش من هم #پسـر بودم، 👈به تمام دنیای یڪ پسر فڪر ڪن👉 نه تنها #موهای‌بلندی نداشت ڪه برایش ببافند و #قربان‌صدقه‌اش بروند بلڪه موهایش را از ته ...

۲۶ خرداد 1397
15K
#دخترجان..!!☝️ بِ لَب هایِ سادِه اَت 👄بیاموز....گولِ هَر لَبی را نَخورَد ..مَن میدانَم روزی لَب های کَثیفَش را باز میکُنَد..وَ تو را #هَرزِه خطاب میکُنَد....

#دخترجان..!!☝️ بِ لَب هایِ سادِه اَت 👄بیاموز....گولِ هَر لَبی را نَخورَد ..مَن میدانَم روزی لَب های کَثیفَش را باز میکُنَد..وَ تو را #هَرزِه خطاب میکُنَد....

۸ خرداد 1397
4K