ویژه کنید
عکس و تصویر #دخترجان👋 🔴🔻ڪمی صبر ڪن🔻🔴 وقتی ڪه با طعنه میگویی، #خوش‌بحال_پسرها هرڪاری ڪه دلشان میخواهد میڪنند ...

#دخترجان👋
🔴🔻ڪمی صبر ڪن🔻🔴
وقتی ڪه با طعنه میگویی،
#خوش‌بحال_پسرها
هرڪاری ڪه دلشان میخواهد میڪنند و هیچڪس هم به آن‌ها خرده نمیگیرد
و ایڪاش من هم #پسـر بودم،
👈به تمام دنیای یڪ پسر فڪر ڪن👉

نه تنها #موهای‌بلندی نداشت ڪه برایش ببافند و #قربان‌صدقه‌اش بروند
بلڪه موهایش را از ته #می‌تراشیدند
و هیچوقت دست #نوازش به سرش #نمیڪشیدند
بلڪه جای نوازش گونه اش
#سیلی میخورد تا یاد بگیرد #مردباشد و #مردبماند و بفهمــد، #مردی به چیست؟👉

👈به اینڪه ڪوه باشد و تڪیه گاهی #قابل‌اطمینان
لبالب اشڪ باشد و با تمام #بغضش برای تو #بخندد
با تمام #خستگیش تنگ در آغوشت بگیرد و به تمام #دلتنگی‌هایت پایان بدهد👉

مرد بودن #سخت است
👈وقتی هزار بار #دلت‌بلرزد
ڪه نڪند #جانانت دلبسته ی چشمی روشن‌تر و قامتی بلند تر شود …👉

مرد بودن #سخت‌تر میشود
👈وقتی باید با تمام عشقی ڪه نسبت به او داری
نگاهش ڪنی
و بدون ڪلمه ای حرف
به او بفهمانی ڪه دستانت #فقط‌برای او گرم است و #مالڪیت‌آغوشت به نام اوست👉


#دخترجان
مرد بودن سختـ است..
👈توان این حجم ڪوه بودن
برای تو محال ممکن است👉https://sapp.ir/qasedak2to

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...