نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

داغ_مادر (۱ تصویر)

‍ ‍ ‍#مطالعه_شود 👇💔🌸 ● مستقیم! 🚕 وقتی نشستم گفتم: ببخشید، میشه ضبطو خاموش کنی؟؟؟؟ ○ گفت: حاجی اینا مجازه؛ چیز بدی هم نمیخونه.....😕 ● میدونم .....ولی عزادارم! ○

‍ ‍ ‍#مطالعه_شود 👇💔🌸 ● مستقیم! 🚕 وقتی نشستم گفتم: ببخشید، میشه ضبطو خاموش کنی؟؟؟؟ ○ گفت: حاجی اینا مجازه؛ چیز بدی هم نمیخونه.....😕 ● میدونم .....ولی عزادارم! ○ "شرمنده" 😟 و ضبط رو خاموش کرد. ○تسلیت میگم اقوام نزدیکتون بوده؟؟ ● بله #مادرم .... ○ واقعا تسلیت میگم. #داغ_مادر ...

۳۰ دی 1397
9K