کاش یکی بود دوتا دوستمون داشت

کاش یکی بود دوتا دوستمون داشت

۵ مرداد 1397
5K
جمعه که میشه تازه میفهمی که چقد تنهایی

جمعه که میشه تازه میفهمی که چقد تنهایی

۵ مرداد 1397
4K
هیچ

هیچ

۸ خرداد 1397
13K
روزت مبارک

روزت مبارک

۱۸ اسفند 1396
6K
خانه پدری ،وبارونی که زندگی میبخشد ...

خانه پدری ،وبارونی که زندگی میبخشد ...

۲۵ بهمن 1396
8K
دلم یه تو میخواد ویه چایی داغ کنار رودخانه

دلم یه تو میخواد ویه چایی داغ کنار رودخانه

۱۵ بهمن 1396
10K
اب هوای دلم مثل هوا سرده:'( اگه تو نباشی

اب هوای دلم مثل هوا سرده:'( اگه تو نباشی

۱۱ بهمن 1396
7K
طبیعت _کوه _ابر_اسمان ابی_زندگی

طبیعت _کوه _ابر_اسمان ابی_زندگی

۵ بهمن 1396
7K
‏ولی فضای مجازی ثابت کرد میشه کسی رو ندید اما دلتنگش شد.

‏ولی فضای مجازی ثابت کرد میشه کسی رو ندید اما دلتنگش شد.

۳ بهمن 1396
7K
نیستی،زندگیم رنگی ندارد

نیستی،زندگیم رنگی ندارد

۲۸ دی 1396
8K
#_خسته ام زندگی

#_خسته ام زندگی

۲۰ دی 1396
9K
تو را هر لحظه بخاطر می‌آورم؛ بی هیچ بهانه‌ای..! شاید دوست داشتن همین باشد..

تو را هر لحظه بخاطر می‌آورم؛ بی هیچ بهانه‌ای..! شاید دوست داشتن همین باشد..

۱۷ دی 1396
10K
‎امشب دیوانگیم بالا زده نه سکوت، نه موسیقی... نه هیچ چیز و هیچ چیز دیگر این دیوانگی را تسکین نمیدهد جز عطر تنت، لعــنتی ...!!!

‎امشب دیوانگیم بالا زده نه سکوت، نه موسیقی... نه هیچ چیز و هیچ چیز دیگر این دیوانگی را تسکین نمیدهد جز عطر تنت، لعــنتی ...!!!

۸ دی 1396
11K
عشق عموش

عشق عموش

۱۹ آذر 1396
11K
خلخال امروز

خلخال امروز

۱۶ آذر 1396
9K
تسلیت هموطن

تسلیت هموطن

۲۲ آبان 1396
13K
یه روز پشیمون میشی ، که چرا کوتاهی کردی.... ولی دیگه اون روز شاید من نباشم و تو حسرت بودنم.....

یه روز پشیمون میشی ، که چرا کوتاهی کردی.... ولی دیگه اون روز شاید من نباشم و تو حسرت بودنم.....

۷ آبان 1396
13K
پاییز یعنی یه غم دیگه

پاییز یعنی یه غم دیگه

۵ آبان 1396
13K
تمام چسب زخم هایت را هم که بخرم نه زخم های من خوب میشود نه زخم های تو 😔

تمام چسب زخم هایت را هم که بخرم نه زخم های من خوب میشود نه زخم های تو 😔

۲۴ مهر 1396
12K
‏حالم را نپرس از من تا حال خوب؛ مسافت زیادی باقیست برسم، خبر میدم

‏حالم را نپرس از من تا حال خوب؛ مسافت زیادی باقیست برسم، خبر میدم

۱۵ مهر 1396
14K