متاهل ومتعهد💍😊

متاهل ومتعهد💍😊

۴ دی 1397
6K
با کمی تاخیر💐💐💐💐

با کمی تاخیر💐💐💐💐

۲۶ آبان 1397
5K
دوستای پرسپولیستو تگ کن

دوستای پرسپولیستو تگ کن

۱۹ آبان 1397
5K
😶😶

😶😶

۱۲ آبان 1397
7K
ریشاش خوشگله😍

ریشاش خوشگله😍

۱۱ آبان 1397
8K
۱۱ آبان 1397
6K
درود به شرف و غیرتتون.شما مرد هستید نه اون سلبیریتی هایی که مدافع جاسوسا و تروریستان. #نه به اعدام#😕😒

درود به شرف و غیرتتون.شما مرد هستید نه اون سلبیریتی هایی که مدافع جاسوسا و تروریستان. #نه به اعدام#😕😒

۳۱ شهریور 1397
6K
😢😢😢

😢😢😢

۳۱ شهریور 1397
11K
😢😢😢

😢😢😢

۲۸ شهریور 1397
6K
چه تولدی بشه تولدی که بابات غافلگیرت کرده😍😍

چه تولدی بشه تولدی که بابات غافلگیرت کرده😍😍

۱۶ شهریور 1397
7K
👇حتما بخونید زیباست👇 وﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻣﻮﺵ ﻫﺎﯼ ﺻﺤﺮﺍﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﺰﺭعه ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ... ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﻢ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺷﻮﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﺗﻮﯼ ﯾﮏ ﻗﻔﺲ ﻭ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻏﺬﺍ ﻧﺪﺍﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﮔﺸﻨﮕﯽ ...

👇حتما بخونید زیباست👇 وﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻣﻮﺵ ﻫﺎﯼ ﺻﺤﺮﺍﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﺰﺭعه ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ... ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﻢ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺷﻮﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﺗﻮﯼ ﯾﮏ ﻗﻔﺲ ﻭ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻏﺬﺍ ﻧﺪﺍﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﮔﺸﻨﮕﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻫﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺭﻧﺪ؛ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺗﺎ ﻣﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﺁﺧﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﻧﺪﻧﺪ ﺭﺍ ...

۱۶ شهریور 1397
8K
داره تنظیم میکنه وسط دوتا برف پاک کن😜

داره تنظیم میکنه وسط دوتا برف پاک کن😜

۱۶ شهریور 1397
10K
😎😎

😎😎

۱۵ شهریور 1397
3K
😃 😐😓

😃 😐😓

۱۵ شهریور 1397
3K
😓😐

😓😐

۱۵ شهریور 1397
19K
شاهکار اعتراضی بچه های اهواز ﺍز خانم ابتکار رئیس محیط زیست کشور. دمتون گرم👏حالشو گرفتید

شاهکار اعتراضی بچه های اهواز ﺍز خانم ابتکار رئیس محیط زیست کشور. دمتون گرم👏حالشو گرفتید

۱۲ شهریور 1397
7K
هر اعتقادی داری به خودت مربوطه ولی مرد اونه که پای اعتقاداتش تو هر شرایط وایسته

هر اعتقادی داری به خودت مربوطه ولی مرد اونه که پای اعتقاداتش تو هر شرایط وایسته

۱۱ شهریور 1397
6K
خانه هایی که

خانه هایی که " حیاط " ندارند ، " حیات " ندارند .. 👌👌

۱۱ شهریور 1397
6K
💠اول مهر نزدیکه به فکر دانش آموزان بی بضاعت شهرمان هم باشیم.

💠اول مهر نزدیکه به فکر دانش آموزان بی بضاعت شهرمان هم باشیم.

۱۱ شهریور 1397
6K
تفاوت بچه های دهه شصتی و دهه نودی.. 😂😂

تفاوت بچه های دهه شصتی و دهه نودی.. 😂😂

۱۱ شهریور 1397
9K