eliiibano

eli.bano.81

زمان ورود: 96/4/3
زندگی مثل رنگ و قلمو هس تو نقاش باش

#ونسان_ونگوگ😍

#ونسان_ونگوگ😍

۲ روز پیش
1K
اب استره 😍😍😍😍😍

اب استره 😍😍😍😍😍

۲ روز پیش
1K
ما هنوز یک هزارم یک درصد از چیزی که طبیعت بر ما آشکار کرده را نمی دانیم آلبرت انیشتن

ما هنوز یک هزارم یک درصد از چیزی که طبیعت بر ما آشکار کرده را نمی دانیم آلبرت انیشتن

۱ هفته پیش
3K
اگر می بینید کسی کار بزرگی نمی کند برای این است ک یا لباسی ندارد ک بهش تکلیف کند یا اساسا آدم کوچکیست

اگر می بینید کسی کار بزرگی نمی کند برای این است ک یا لباسی ندارد ک بهش تکلیف کند یا اساسا آدم کوچکیست

۳ هفته پیش
1K
B-)B-):-D

B-)B-):-D

۳ هفته پیش
4K
کوله بار گناهانم بر دوشم سنگینی میکرد ندا آمد بر در خانه ام بیا،آنقدر بر در بکوب تا در را برویت باز کنم وقتی بر در خانه اش رسیدم هرچه گشتم در بسته ای ندیدم ...

کوله بار گناهانم بر دوشم سنگینی میکرد ندا آمد بر در خانه ام بیا،آنقدر بر در بکوب تا در را برویت باز کنم وقتی بر در خانه اش رسیدم هرچه گشتم در بسته ای ندیدم گفتم خدایا بر کدامین در بکوبم ندا آمد این را گفتم ک بیایی وگرن من ...

۴ هفته پیش
9K
دیمیترا میلان نقاش ۱۵ ساله

دیمیترا میلان نقاش ۱۵ ساله

۴ هفته پیش
4K
دیمیترا میلان نقاش ۱۵ ساله

دیمیترا میلان نقاش ۱۵ ساله

۴ هفته پیش
4K
۴ هفته پیش
3K
۴ هفته پیش
3K
۴ هفته پیش
3K
۴ هفته پیش
3K
۴ هفته پیش
3K
کی تاحالا اینو خونده؟؟

کی تاحالا اینو خونده؟؟

۴ هفته پیش
4K
قدیما ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﺒﻮﺩ ﺣﺘﻲ ﺣﻤﺎﻣﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻮﺩ،ﻭﻟﻲ ﭼﺸﻢ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻫﺮﺯﻩ ﻧﺒﻮﺩ . ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﭘﺎﻱ ﻛﺴﻲ ﺟﻠﻮ ﻛﺴﻲ ﺩﺭﺍﺯ ﻧﺒﻮﺩ،ﻭﻟﻲ ﭘﺸﺖ ﭘﺎ ﺯﺩﻥ ﻫﻢ ﻧﺒﻮﺩ . ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺣﺮفی ﺗﻮی ﺩﻟﻬﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ،ﺣﺮﻓﻲ ...

قدیما ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﺒﻮﺩ ﺣﺘﻲ ﺣﻤﺎﻣﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻮﺩ،ﻭﻟﻲ ﭼﺸﻢ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻫﺮﺯﻩ ﻧﺒﻮﺩ . ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﭘﺎﻱ ﻛﺴﻲ ﺟﻠﻮ ﻛﺴﻲ ﺩﺭﺍﺯ ﻧﺒﻮﺩ،ﻭﻟﻲ ﭘﺸﺖ ﭘﺎ ﺯﺩﻥ ﻫﻢ ﻧﺒﻮﺩ . ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺣﺮفی ﺗﻮی ﺩﻟﻬﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ،ﺣﺮﻓﻲ ﻫﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻛﺴﻲ ﻧﺒﻮﺩ . ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺑﺮﮔﺮ ﻭ ﭼﻨﺠﻪ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻧﺒﻮﺩ،ﮊﻟﻪ ﻭ ...

۴ هفته پیش
5K
خانه‌های قدیمی را دوست دارم تاریخ در آنها به زیبایی در حرکت است همه چیز عمر دارد حرف دارد برکت دارد تکنولوژی آن‌ها را له نکرده یاغی گری‌ها ی مدرن تغییرشان نداده هنوز حیاط هست ...

خانه‌های قدیمی را دوست دارم تاریخ در آنها به زیبایی در حرکت است همه چیز عمر دارد حرف دارد برکت دارد تکنولوژی آن‌ها را له نکرده یاغی گری‌ها ی مدرن تغییرشان نداده هنوز حیاط هست حوض هست کوزه هست قناری می‌خواند ماهی شنا می‌کند دیوارهای اتاق‌های کوچک مهمان جمعیتی زیاد ...

۴ هفته پیش
16K
هویج پلو

هویج پلو

۱۵ فروردین 1398
7K