ڪآڪتوص!

dokhi_bi_mokhi

دختری بر گرفته از شکوفھ های آلو!#ارتشـسرخ
#مـآدریدیستآع
#سی‌آر‌سـِوِن‌فَن
#شآیع

من ی اشتباهو دو بار تکرار نمیکنم! قشنگ ۶،۷ بار تکرار میکنم تا مطمعن شم:|

من ی اشتباهو دو بار تکرار نمیکنم! قشنگ ۶،۷ بار تکرار میکنم تا مطمعن شم:|

۳۱ خرداد 1398
114
[ کاش به جای فارسی و علوم و ریاضی توی دبستان یه درس برامون میذاشتن به اسم در زندگی چه گهی باید بخوریم که الان اینطوری سردرگم نباشیم :) ]

[ کاش به جای فارسی و علوم و ریاضی توی دبستان یه درس برامون میذاشتن به اسم در زندگی چه گهی باید بخوریم که الان اینطوری سردرگم نباشیم :) ]

۳۰ خرداد 1398
118
محڪوم بہ رفآقت بآ ابلیص!

محڪوم بہ رفآقت بآ ابلیص!

۱۹ خرداد 1398
212
‏اونقدر برای عشق ارزش قائل باشید که توی خیابون‌هاومجآزے دنبالش نگردین :(

‏اونقدر برای عشق ارزش قائل باشید که توی خیابون‌هاومجآزے دنبالش نگردین :(

۱ اسفند 1397
118
I don't konw what happened but i know it i love you so much نمیدونم چه اتفاقی افتاد ولی اینو میدونم که خیلی دوستت دارم

I don't konw what happened but i know it i love you so much نمیدونم چه اتفاقی افتاد ولی اینو میدونم که خیلی دوستت دارم

۲۶ بهمن 1397
119
تَـولُــدِت مُـبارَڪ اُسطـورهٔ تِـڪرار نَـشُـدَنی!

تَـولُــدِت مُـبارَڪ اُسطـورهٔ تِـڪرار نَـشُـدَنی!

۱۶ بهمن 1397
116
هیچکَسـ تو اینـ دُنـ ـ ـ ـیا•|🌏 🌙 |•• لیاقَتِعـ قِرمز شُدَنِعـ•|🍓 🍕 |•• ـچشاتو ندارِعـ•|🍇 🍼 |••

هیچکَسـ تو اینـ دُنـ ـ ـ ـیا•|🌏 🌙 |•• لیاقَتِعـ قِرمز شُدَنِعـ•|🍓 🍕 |•• ـچشاتو ندارِعـ•|🍇 🍼 |••

۱۵ بهمن 1397
138
دروغ):دروغ):دروغ):):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ): نگید(:

دروغ):دروغ):دروغ):):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ):دروغ): نگید(:

۱۰ بهمن 1397
114
دخدرموعـ:/*

دخدرموعـ:/*

۷ بهمن 1397
112
قَلب‌هایِ‌ مغرور حُصله‌یِ عاشِق شُدَن نَدارَن:)!

قَلب‌هایِ‌ مغرور حُصله‌یِ عاشِق شُدَن نَدارَن:)!

۶ بهمن 1397
156
۶ بهمن 1397
114
۶ بهمن 1397
116
خوشمزه‌ترین‌نوستالژی‌مگہ‌نہ‌؟؟؟😻😜✌💦💫 #نوستالژی

خوشمزه‌ترین‌نوستالژی‌مگہ‌نہ‌؟؟؟😻😜✌💦💫 #نوستالژی

۶ بهمن 1397
119
خیخیخیخی😐

خیخیخیخی😐

۵ بهمن 1397
116
-{هیچکص‍ بعتر عَ ی دوصط خوب‍ ، نمیرینع ب‍ عادم‍ ♡:|

-{هیچکص‍ بعتر عَ ی دوصط خوب‍ ، نمیرینع ب‍ عادم‍ ♡:|

۵ بهمن 1397
134
فقط با وحید مرادی دعوا نکرده😂😐

فقط با وحید مرادی دعوا نکرده😂😐

۴ بهمن 1397
132
با کـون نشسته روی آرزوهام😐

با کـون نشسته روی آرزوهام😐

۴ دی 1397
286
از سیستم عامل اندروید خواهش میکنم گه خوری صدای هندزفری مارو نکنه بزاره با صدای بلند گوش بدیم:|

از سیستم عامل اندروید خواهش میکنم گه خوری صدای هندزفری مارو نکنه بزاره با صدای بلند گوش بدیم:|

۲۹ آذر 1397
130
کدوم یکی خاص ترع؟!

کدوم یکی خاص ترع؟!

۱۱ شهریور 1397
113
بِزیـ لِیـ زندگیمونـ بود وقتیـ کِهـ مد نَبود... /:

بِزیـ لِیـ زندگیمونـ بود وقتیـ کِهـ مد نَبود... /:

۲۱ تیر 1397
125