:)

:)

۲۵ آذر 1396
206
Kasi baqal nmikhad😐 🙄 😶 😎

Kasi baqal nmikhad😐 🙄 😶 😎

۱۶ مهر 1396
228
@Hell_hate چنل من تو تل

@Hell_hate چنل من تو تل

۷ مهر 1396
263
میشه؟

میشه؟

۵ مهر 1396
218
فالو شه

فالو شه

۵ مهر 1396
220
.....

.....

۲ مهر 1396
202
➽✘هِـ₰ـHēHــ₰ـهِ➽✘ ☜♔ 😐 تــــــــو به #مــــــن هیـــچ دِِینی نداری…🌸 هیــچی …✘ ☜اگـر 🍀 عاشقـت شــــــدم ~> خـــــــودم خــــواستم …🚶 👣 ☞➦ 🌺 اگـر هم #دنــــــیامو با تــــو👅 سـاختــــــم ~> 🗣 #خــودم خــواستم.. ⇱➲ #ولـــــــی …➫➻👀 ...

➽✘هِـ₰ـHēHــ₰ـهِ➽✘ ☜♔ 😐 تــــــــو به #مــــــن هیـــچ دِِینی نداری…🌸 هیــچی …✘ ☜اگـر 🍀 عاشقـت شــــــدم ~> خـــــــودم خــــواستم …🚶 👣 ☞➦ 🌺 اگـر هم #دنــــــیامو با تــــو👅 سـاختــــــم ~> 🗣 #خــودم خــواستم.. ⇱➲ #ولـــــــی …➫➻👀 ⇇⇜🍃 تو مـَـــدیونی ⇎↻بـه همـه #کسـایی کـه بعـد🌿 از تـو از تــــه دل #بهـم گفتــن😐 ...

۳۱ شهریور 1396
363
-عاشقتم :):blue_heart: +نباش -دوست دارم💙 +نداشتهـ باش -میمیرم برات💙 +نمیر -چرا؟:(:broken_heart: +عاشقشم،دوسش دارم،میمیرم براش :) ‧٠•◆●♦ ▶ ┃💙 BiTaaW 💙 ┃◀ ♦ ●◆•٠‧

-عاشقتم :):blue_heart: +نباش -دوست دارم💙 +نداشتهـ باش -میمیرم برات💙 +نمیر -چرا؟:(:broken_heart: +عاشقشم،دوسش دارم،میمیرم براش :) ‧٠•◆●♦ ▶ ┃💙 BiTaaW 💙 ┃◀ ♦ ●◆•٠‧

۳۱ شهریور 1396
214
غرور من از احساسم خیلی قوی تره من میتونم از دلتنگی تو جون بدم ولی تو حتی یه کلمه هم از من نشنوی ‧٠•◆●♦ ▶ ┃💙 💙 ┃◀ ♦ ●◆•٠‧

غرور من از احساسم خیلی قوی تره من میتونم از دلتنگی تو جون بدم ولی تو حتی یه کلمه هم از من نشنوی ‧٠•◆●♦ ▶ ┃💙 💙 ┃◀ ♦ ●◆•٠‧

۳۱ شهریور 1396
407
خـون ریـزی کَـرْدْ دوبـارِه مـَغْزَم مـِثـِه ایـنکـِه خـاطـِره هاش تـو ذِهـْنَم دوبـارِه دارَنْ مـیـرَقـْصـَن💔 ‧٠•◆●♦ ▶ ┃💙 BiTaaW 💙 ┃◀ ♦ ●◆•٠‧

خـون ریـزی کَـرْدْ دوبـارِه مـَغْزَم مـِثـِه ایـنکـِه خـاطـِره هاش تـو ذِهـْنَم دوبـارِه دارَنْ مـیـرَقـْصـَن💔 ‧٠•◆●♦ ▶ ┃💙 BiTaaW 💙 ┃◀ ♦ ●◆•٠‧

۳۱ شهریور 1396
225
ﺍﮔﻪ ﺑِﺖ ﮔﻔﺖ ؛ 🎆 #بِـری-ﻣﯿﻤﯿﺮَمـْ ..🏃 ﺑُـﺮﻭ ، یه ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺑﮕﻮ بِ درکـ !!😹 ﺍﮔﻪ ﻣُـــﺮﺩ ﺩﯾــﻪَ ﺵ ﺑـا مـــــن ..🙌 💦 ‧٠•◆●♦ ▶ ┃💙 BiTaaW 💙 ┃◀ ♦ ●◆•٠‧

ﺍﮔﻪ ﺑِﺖ ﮔﻔﺖ ؛ 🎆 #بِـری-ﻣﯿﻤﯿﺮَمـْ ..🏃 ﺑُـﺮﻭ ، یه ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺑﮕﻮ بِ درکـ !!😹 ﺍﮔﻪ ﻣُـــﺮﺩ ﺩﯾــﻪَ ﺵ ﺑـا مـــــن ..🙌 💦 ‧٠•◆●♦ ▶ ┃💙 BiTaaW 💙 ┃◀ ♦ ●◆•٠‧

۳۰ شهریور 1396
225
حماقت نکــن🎃

حماقت نکــن🎃 " دوســتت دارم "هایی که 🗽 این روز ها می شنــوی♒ 💟 #صــداقــت نیســـت 🚫 بلکــــه #عــادتــه...!!!💜 ‧٠•◆●♦ ▶ ┃💙 BiTaaW 💙 ┃◀ ♦ ●◆•٠‧

۳۰ شهریور 1396
239
+رفیق داری ؟🙌 💧 - آره باو خیلی دارم😼 + شده تا الان پشتت وایسن؟💫 💥 - آره همیشه موقع سلفی گرفتن:):camera: ‧٠•◆●♦ ▶ ┃💙 BiTaaW 💙 ┃◀ ♦ ●◆•٠‧

+رفیق داری ؟🙌 💧 - آره باو خیلی دارم😼 + شده تا الان پشتت وایسن؟💫 💥 - آره همیشه موقع سلفی گرفتن:):camera: ‧٠•◆●♦ ▶ ┃💙 BiTaaW 💙 ┃◀ ♦ ●◆•٠‧

۲۹ شهریور 1396
203
‏عشق اول 💎 🐼 اونی نیست که زودتر از همه اومده،🎈 😏 اونیه 😐 که از وقتی اومده ✊ 🚶 دیگه

‏عشق اول 💎 🐼 اونی نیست که زودتر از همه اومده،🎈 😏 اونیه 😐 که از وقتی اومده ✊ 🚶 دیگه "هیچی" جاش رو تو قلبت نگرفتـ💔 #عشق_همیشگی ‧٠•◆●♦ ▶ ┃💙 BiTaaW 💙 ┃◀ ♦ ●◆•٠‧

۲۹ شهریور 1396
226
بِه داشْتـَنَم #اِفْتِخار نَکَـرْدی وَلی یِه کاری میکُنَم💸 🍃 کِه اَز نَداشْتَـنَم #حَسْرَت بُخـورِی:) ‧٠•◆●♦ ▶ ┃💙 BiTaaW 💙 ┃◀ ♦ ●◆•٠‧

بِه داشْتـَنَم #اِفْتِخار نَکَـرْدی وَلی یِه کاری میکُنَم💸 🍃 کِه اَز نَداشْتَـنَم #حَسْرَت بُخـورِی:) ‧٠•◆●♦ ▶ ┃💙 BiTaaW 💙 ┃◀ ♦ ●◆•٠‧

۲۹ شهریور 1396
200
-رآبِطہ‌هآیِ اَلـآن🐷 🍃 -بِ یِ [بآلـآیِ چِشمِتـ اَبرؤعِه]👀 💧 -بَند شُدِه برآۍ😸 🍭 -وٌروٓدِ نَفرِ سِؤمـ:):open_hands_sign:🏾 ‧٠•◆●♦ ▶ ┃💙 BiTaaW 💙 ┃◀ ♦ ●◆•٠‧

-رآبِطہ‌هآیِ اَلـآن🐷 🍃 -بِ یِ [بآلـآیِ چِشمِتـ اَبرؤعِه]👀 💧 -بَند شُدِه برآۍ😸 🍭 -وٌروٓدِ نَفرِ سِؤمـ:):open_hands_sign:🏾 ‧٠•◆●♦ ▶ ┃💙 BiTaaW 💙 ┃◀ ♦ ●◆•٠‧

۲۹ شهریور 1396
229
- بیآ بآهَم آرِزؤ کُنیم^^💕 + بآشِہ🙊 💜 - آرِزؤ کَردۍ+.+🖖 🏼 - آرِه 💋 💧 + چۍ بؤد🌴 🙈 - اینکِہ هیچ‌وَقټ أز هَم جُدآ نَشیم💫 👀 - تؤ چۍ🙇 🏻 ‍♀🍃 + آرِزؤ ...

- بیآ بآهَم آرِزؤ کُنیم^^💕 + بآشِہ🙊 💜 - آرِزؤ کَردۍ+.+🖖 🏼 - آرِه 💋 💧 + چۍ بؤد🌴 🙈 - اینکِہ هیچ‌وَقټ أز هَم جُدآ نَشیم💫 👀 - تؤ چۍ🙇 🏻 ‍♀🍃 + آرِزؤ کَردَم بِہ آرِزؤت بِرِسۍ ‧٠•◆●♦ ▶ ┃💙 BiTaaW 💙 ┃◀ ♦ ●◆•٠‧

۲۹ شهریور 1396
351
دوباره اشک و دوباره بغض و دوباره تیغ و دوباره درد💊 🚬 🔪 دوباره کاغذ و این قلم و دوباره دستای پر درد📝 👋 دوباره این دل پر غصه دوباره زخمای کهنم😿 دوباره خون بازیا ...

دوباره اشک و دوباره بغض و دوباره تیغ و دوباره درد💊 🚬 🔪 دوباره کاغذ و این قلم و دوباره دستای پر درد📝 👋 دوباره این دل پر غصه دوباره زخمای کهنم😿 دوباره خون بازیا مو رد دادنامو قرصای سر درد💊 😾 دوباره خستگیامو تنهاییامو من توی اوج بی کسی🚶 ...

۲۹ شهریور 1396
366
-بخاطرش غرورمُ دور انداختم.. +اون چیکار کرد؟!🌿 -مغرور تر شد :] ‧٠•◆●♦ ▶ ┃💙 BiTaaW 💙 ┃◀ ♦ ●◆•٠‧

-بخاطرش غرورمُ دور انداختم.. +اون چیکار کرد؟!🌿 -مغرور تر شد :] ‧٠•◆●♦ ▶ ┃💙 BiTaaW 💙 ┃◀ ♦ ●◆•٠‧

۲۹ شهریور 1396
203
[بَعضی اوُقاتَم تَقصْیر اوُن نیسْت توُ زیادْی قُفلی زَدی روُشْ💋 ❄ ️

[بَعضی اوُقاتَم تَقصْیر اوُن نیسْت توُ زیادْی قُفلی زَدی روُشْ💋 ❄ ️

۲۹ شهریور 1396
201