#عکس_خودم_ اگه در موردش نظر بدین ممنونتون میشم❤

#عکس_خودم_ اگه در موردش نظر بدین ممنونتون میشم❤

۲۵ خرداد 1398
569
#چالش ¿¿¿¿¿¿¿¿رو چی بیشتر حساسی¿¿¡¡¡¡😜

#چالش ¿¿¿¿¿¿¿¿رو چی بیشتر حساسی¿¿¡¡¡¡😜

۱۴ خرداد 1398
474
#چالش پسری جذابه کـــــــ¿¿¿

#چالش پسری جذابه کـــــــ¿¿¿

۱۴ خرداد 1398
242
#چالش دوست داشتی اسمت چی باشه¿¿¿😜

#چالش دوست داشتی اسمت چی باشه¿¿¿😜

۱۴ خرداد 1398
738
#تصویر_زمینه&ناز

#تصویر_زمینه&ناز

۲۶ اردیبهشت 1398
920
۲۶ اردیبهشت 1398
66
کار خودم #چطوره؟؟؟؟

کار خودم #چطوره؟؟؟؟

۲۶ اردیبهشت 1398
466
کار خودم #چطوره؟؟

کار خودم #چطوره؟؟

۲۶ اردیبهشت 1398
429
کار خودم #عکس

کار خودم #عکس

۲۶ اردیبهشت 1398
89
کار خودم #متن #عکس😍

کار خودم #متن #عکس😍

۲۶ اردیبهشت 1398
95
ای کاش شعور هم مدرک داشت.....

ای کاش شعور هم مدرک داشت.....

۲۶ اردیبهشت 1398
106
یه روزی برمیگردن که دیگه مهم نیستن.......

یه روزی برمیگردن که دیگه مهم نیستن.......

۲۶ اردیبهشت 1398
94
۲۵ اردیبهشت 1398
104
وقتی خوابمون نمیره😉😅با ابجی😍😁

وقتی خوابمون نمیره😉😅با ابجی😍😁

۲۵ اردیبهشت 1398
88
#هنر_عکاسی_خودم😍😍😍😍 نظرتون؟؟.؟؟؟

#هنر_عکاسی_خودم😍😍😍😍 نظرتون؟؟.؟؟؟

۲۳ اردیبهشت 1398
99
#هنر_عکاسی_خودم😍😍 نظرتون؟؟؟؟؟؟؟؟؟

#هنر_عکاسی_خودم😍😍 نظرتون؟؟؟؟؟؟؟؟؟

۲۳ اردیبهشت 1398
102
#عکاسی😍

#عکاسی😍

۲۳ اردیبهشت 1398
103
۲۳ اردیبهشت 1398
115
من پر از حرفم ولی......

من پر از حرفم ولی......

۲۳ اردیبهشت 1398
136