ahmadk58

ahmadk58

تنهایی خیلی سخته خدا اون روزی نیاره

تو من را بهتر می شناسی وقتی لبخند می زنم یعنی دریاچه ای آرام در صبح ام یعنـــــی آنقدر دوستت دارم که هیچ سنگریزه ای خوشبختی ام را به هم نمی زند ! . … ...

تو من را بهتر می شناسی وقتی لبخند می زنم یعنی دریاچه ای آرام در صبح ام یعنـــــی آنقدر دوستت دارم که هیچ سنگریزه ای خوشبختی ام را به هم نمی زند ! . … . . دوست داشتنت تنها کار 'عاقلانه ای' است که از 'دلم' بر می آید ...

۴ بهمن 1395
1K
ترسناکند رابطه هایی که به خاطر فرار از تنهایی شکل میگیرند رابطه هایی که آخرش چیزی نمی ماند، به جز تنهایی عمیقتر و یک مشت حس آزار دهنده تر از قبل در درون آدمها !

ترسناکند رابطه هایی که به خاطر فرار از تنهایی شکل میگیرند رابطه هایی که آخرش چیزی نمی ماند، به جز تنهایی عمیقتر و یک مشت حس آزار دهنده تر از قبل در درون آدمها !

۱۱ دی 1395
2K
نشستم ، خسته شدم ؛ دیگر قایق نمیسازم … پشت دریاها هر خبری که میخواهد باشد باشد ؛ وقتی از تو خبری نیست قایق میخواهم چکار ؟ مرا همین جزیره کوچک تنهایی هایم بس است ...

نشستم ، خسته شدم ؛ دیگر قایق نمیسازم … پشت دریاها هر خبری که میخواهد باشد باشد ؛ وقتی از تو خبری نیست قایق میخواهم چکار ؟ مرا همین جزیره کوچک تنهایی هایم بس است 😳😳😳

۱۱ دی 1395
2K
زنـده کــردن خاطرات بــایــگــانـی شـده ؛ مـثـل پـاک کــردن گــرد و غـبــار از رو آیـنـه س . . . هــرچـقـد بـیـشـتــر پــاک مـیـکـنـی ، تـصـویـر واضـح تــر مـیـشـه . . . بیـشـتــر مـیـبـیـنـی ؛ بـیـشـتــر ...

زنـده کــردن خاطرات بــایــگــانـی شـده ؛ مـثـل پـاک کــردن گــرد و غـبــار از رو آیـنـه س . . . هــرچـقـد بـیـشـتــر پــاک مـیـکـنـی ، تـصـویـر واضـح تــر مـیـشـه . . . بیـشـتــر مـیـبـیـنـی ؛ بـیـشـتــر زجــر مـیـکـشـی....😍😍😍

۱۱ دی 1395
2K
گـاهـی اوقـات . . . هـمـه چـیـز دسـت بـه دسـتِ هـم مـیـدن تـا تـو رو غـرق در رویـاهـا و خاطراتت کـنـن یـه آهـنـگ پـیـشـواز . . . ۲ خـط شـعـر . . . کـمـی هـوای ...

گـاهـی اوقـات . . . هـمـه چـیـز دسـت بـه دسـتِ هـم مـیـدن تـا تـو رو غـرق در رویـاهـا و خاطراتت کـنـن یـه آهـنـگ پـیـشـواز . . . ۲ خـط شـعـر . . . کـمـی هـوای بـهـاری . . . یـک وجـب پـیـاده رو . . . آهـنـگـی کـه خـونـه بـغـلـی ...

۱۱ دی 1395
2K