برو بَکسیا همگی.. عیدتون مبارک 😎✌

برو بَکسیا همگی.. عیدتون مبارک 😎✌

۵ روز پیش
4K
خیلی سطح توقعات بالا رفته.. دیگه ادم نمی تونه صادق باشه 😒

خیلی سطح توقعات بالا رفته.. دیگه ادم نمی تونه صادق باشه 😒

۶ روز پیش
4K
بنده خدا چ سوتی ای داد....ما که آسفالت شدیم از خنده😁 😁 😁 😂

بنده خدا چ سوتی ای داد....ما که آسفالت شدیم از خنده😁 😁 😁 😂

۶ روز پیش
6K
#برای ی غذای کامل نیاز ب وسایل مورد نیازش هست تا اون چیزی بشه که باب میل و قابل تعریف و خوردن باشه .. روح و جسم ماهم نیاز ب غذا داره ک اولیش آرامش ...

#برای ی غذای کامل نیاز ب وسایل مورد نیازش هست تا اون چیزی بشه که باب میل و قابل تعریف و خوردن باشه .. روح و جسم ماهم نیاز ب غذا داره ک اولیش آرامش و دوری کردن از انرژی های منفی ای ک ممکنه این انرژی از طریق افراد ...

۶ روز پیش
14K
درینحد بی عرضه میباشم ..تامام😒 :))))

درینحد بی عرضه میباشم ..تامام😒 :))))

۷ روز پیش
5K
کلا یسری چیزا پسر دختر نداره همو درک کنید .. نرینید ب رابطتون هیچی هیچی😒 :)

کلا یسری چیزا پسر دختر نداره همو درک کنید .. نرینید ب رابطتون هیچی هیچی😒 :)

۷ روز پیش
5K
😎😎

😎😎

۱ هفته پیش
3K
💥 روی لینک کلیک کنید😐 منتظر نظراتتون هست ببینم کی چی میگ ..😂 😐 این لینک من هست و می تونی به صورت ناشناس به من حرف هات رو بگی http://instagraph.ir/harfeto/390932090

💥 روی لینک کلیک کنید😐 منتظر نظراتتون هست ببینم کی چی میگ ..😂 😐 این لینک من هست و می تونی به صورت ناشناس به من حرف هات رو بگی http://instagraph.ir/harfet...

۲ هفته پیش
6K
yeeees😎💪

yeeees😎💪

۴ هفته پیش
5K
شانس ما توو کی..ن خرِ همیشه همینقدر نکبت😀😕😀

شانس ما توو کی..ن خرِ همیشه همینقدر نکبت😀😕😀

۴ هفته پیش
5K
این یکی خودش مقصر نبوده ننش اشتباه زده😕😀

این یکی خودش مقصر نبوده ننش اشتباه زده😕😀

۴ هفته پیش
4K
شومام ازین فالورای پلشت دارید عایا؟!؟😁

شومام ازین فالورای پلشت دارید عایا؟!؟😁

۴ هفته پیش
8K
والاع😁

والاع😁

۴ هفته پیش
4K
😁😁😁😁😁

😁😁😁😁😁

۴ هفته پیش
5K
حوصلم ون.. به گااااح رفته:////

حوصلم ون.. به گااااح رفته:////

۱۷ تیر 1398
12K
😎😎😎😁😁

😎😎😎😁😁

۱۷ تیر 1398
7K
😒

😒

۱۷ تیر 1398
12K
😒😒😒

😒😒😒

۱۱ تیر 1398
10K
کوکب تو دیگ چرا؟!؟! ازت بعید بود😒😒😒😒😂

کوکب تو دیگ چرا؟!؟! ازت بعید بود😒😒😒😒😂

۱۱ تیر 1398
9K
😒🍬

😒🍬

۷ تیر 1398
16K