وآلآع😁😐 #مهدی #طارمی

وآلآع😁😐 #مهدی #طارمی

۵ مرداد 1397
180
بِخونید قَشَنگِه⬇ دختری به کوروش کبیر گفت: من عاشقت هستم کوروش گفت: لیاقت شما برادرم هست که از من زیباتر است و پشت سرت ایستاده.... دختر برگشت و دید کسی نیست کوروش گفت: . . ...

بِخونید قَشَنگِه⬇ دختری به کوروش کبیر گفت: من عاشقت هستم کوروش گفت: لیاقت شما برادرم هست که از من زیباتر است و پشت سرت ایستاده.... دختر برگشت و دید کسی نیست کوروش گفت: . . . . . اگر عاشقم بودی... پشت سرت را نگاه نمیکردی.....!! #taehyung #bts

۱۸ تیر 1397
70
واسِه مَن اُفتِـ خونِوادِه طُ پِرَنسِسِ باٰباٰتــ #taehyung #bts

واسِه مَن اُفتِـ خونِوادِه طُ پِرَنسِسِ باٰباٰتــ #taehyung #bts

۱۳ تیر 1397
66
#me حواست به اونی باشه که حواسش بهت هست نه اونی که جز تو حواسش به همه هست

#me حواست به اونی باشه که حواسش بهت هست نه اونی که جز تو حواسش به همه هست

۱۳ تیر 1397
106
—••÷[ رَُفَُتَُنَُ وَُ فَُرَُاَُمَُوَُشَُ شَُدَُنَُ بَُهَُتَُرَُ اَُزَُ مَُوَُنَُدَُنَُ وَُ بَُیَُ اَُرَُزَُشَُ شَُدَُنَُهَُ ]÷••— #zharw

—••÷[ رَُفَُتَُنَُ وَُ فَُرَُاَُمَُوَُشَُ شَُدَُنَُ بَُهَُتَُرَُ اَُزَُ مَُوَُنَُدَُنَُ وَُ بَُیَُ اَُرَُزَُشَُ شَُدَُنَُهَُ ]÷••— #zharw

۱۲ تیر 1397
70
یجوری خوب باشین که تا اخر عمرش هرکسی رو دید بگه ولی اون یه چیز دیگه بود.. #taehyung #bts

یجوری خوب باشین که تا اخر عمرش هرکسی رو دید بگه ولی اون یه چیز دیگه بود.. #taehyung #bts

۱۱ تیر 1397
62
#me حـــڪایــتـــمـــون شــــده حـــڪایــــت جِــنـاغ ﻫــــمــــہ ســــره شــــڪســتــنـــمـــون شـــــــرط بــــســــتــن انــگـــــار

#me حـــڪایــتـــمـــون شــــده حـــڪایــــت جِــنـاغ ﻫــــمــــہ ســــره شــــڪســتــنـــمـــون شـــــــرط بــــســــتــن انــگـــــار

۸ تیر 1397
64
دیشب دردامو ریختم تو دریا:) + خب؟ - خب نهنگ‌ها خودکشی کردن...:) #zhraw

دیشب دردامو ریختم تو دریا:) + خب؟ - خب نهنگ‌ها خودکشی کردن...:) #zhraw

۴ تیر 1397
82