❤❣آنـــــا✌❣

_miss.ana_

☜▁▁آنا▁▁☞ اسمم دخترونس ولی مردونہ داغونت میکنہ

✔✖ این روزا...بغض دارم...گریه دارم...تادلت بخواد...آه دارم...ولی بازیگرخوبی شده ام میخندم...✖✔

✔✖ این روزا...بغض دارم...گریه دارم...تادلت بخواد...آه دارم...ولی بازیگرخوبی شده ام میخندم...✖✔

۲۳ خرداد 1395
3K
زیڕبآڕمـشڪلآت مغزم خوڕב شـد בلم پوבڕ شد تو این בنـیآے خیس هستم نیست شد أخلآقم سگ شد حسم خآڪ شد خآطڕآتم چآل شد اسمم پآڪ شد

زیڕبآڕمـشڪلآت مغزم خوڕב شـد בلم پوבڕ شد تو این בنـیآے خیس هستم نیست شد أخلآقم سگ شد حسم خآڪ شد خآطڕآتم چآل شد اسمم پآڪ شد

۲۳ خرداد 1395
3K
‏هَر آدمے دستِ ڪم یہ آهنگ دارِه ڪہ نقطہ ضعفِشہ☔ از اون نُقطہ ضعفا ڪِہ هیچ واڪُنشے هم نشون نَدے باز هم نُقطہ ضَعفن :))

‏هَر آدمے دستِ ڪم یہ آهنگ دارِه ڪہ نقطہ ضعفِشہ☔ از اون نُقطہ ضعفا ڪِہ هیچ واڪُنشے هم نشون نَدے باز هم نُقطہ ضَعفن :))

۲۳ خرداد 1395
3K
نگــرانِ اشــڪ هـایَـم نبـاش! اَز لَـبخنــــدم بتَـــرس ڪــــــــــــــــــــــــــہ مَـعنــایَـش: اشــڪ هـاےِ فــرداےِ تـوسـت... ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

نگــرانِ اشــڪ هـایَـم نبـاش! اَز لَـبخنــــدم بتَـــرس ڪــــــــــــــــــــــــــہ مَـعنــایَـش: اشــڪ هـاےِ فــرداےِ تـوسـت... ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

۲۳ خرداد 1395
3K
خــــــــــدایا در بـــرابــر تــمام ســـنـــــگــــدلــــے هـــایے کـــه در حـــقـــم شــــد:' ســــکـــوتـــــتــ حــــرف قـــشـــنـــگـــے نـــبـــود.

خــــــــــدایا در بـــرابــر تــمام ســـنـــــگــــدلــــے هـــایے کـــه در حـــقـــم شــــد:' ســــکـــوتـــــتــ حــــرف قـــشـــنـــگـــے نـــبـــود.

۲۳ خرداد 1395
3K
اِسـمَمـو صِـدا نََڪُنـ ڪِہ تَنهاییمـو دوس دارَمـ

اِسـمَمـو صِـدا نََڪُنـ ڪِہ تَنهاییمـو دوس دارَمـ

۲۳ خرداد 1395
3K
وقتی با گـرگ هـا زندگـــی میکنـی زوزه کـشـــیـدن را ☜ بـیـامــــوز ☞ من در سرزمـیـنـی زنـدگــــی مـیـکـنـم که تـنـهــــا خـدایــــش ازپشـت خـنـجــــر نـمـیـزنـد

وقتی با گـرگ هـا زندگـــی میکنـی زوزه کـشـــیـدن را ☜ بـیـامــــوز ☞ من در سرزمـیـنـی زنـدگــــی مـیـکـنـم که تـنـهــــا خـدایــــش ازپشـت خـنـجــــر نـمـیـزنـد

۲۳ خرداد 1395
3K
کَسـے کِہ بهتَـریـنْ نصیَحـتارو میـکُنہ مَعمـولا کَسـےِ کِـہ بَد تَـریـنْ شَـرایطـو تَجربہِ کَـرده چِقَدر ایْن شَخصیَّت بَرامْ آشناسْ :)

کَسـے کِہ بهتَـریـنْ نصیَحـتارو میـکُنہ مَعمـولا کَسـےِ کِـہ بَد تَـریـنْ شَـرایطـو تَجربہِ کَـرده چِقَدر ایْن شَخصیَّت بَرامْ آشناسْ :)

۲۳ خرداد 1395
3K
داشـتَــمْ اَزْ جاےِ هَمیشِگیموڹْ رَدْ میشُدَمْ،، دیدم رفیقــمـــو!!!ڪہ عشـقـــمہ باهاش. واسِــہ ایڹْ ڪِ اونا خِجالَٺْ نَڪِشَڹْ بُـغْـضَمـــو قورٺْ دادَمْ گفتم سلام (زن داداش)

داشـتَــمْ اَزْ جاےِ هَمیشِگیموڹْ رَدْ میشُدَمْ،، دیدم رفیقــمـــو!!!ڪہ عشـقـــمہ باهاش. واسِــہ ایڹْ ڪِ اونا خِجالَٺْ نَڪِشَڹْ بُـغْـضَمـــو قورٺْ دادَمْ گفتم سلام (زن داداش)

۲۳ خرداد 1395
3K
وَقتیعـ تاریڪیـو اِنـتخابـــ میڪُنیعـــ دُنبالعــ نــُور نَگــَرد

وَقتیعـ تاریڪیـو اِنـتخابـــ میڪُنیعـــ دُنبالعــ نــُور نَگــَرد

۲۳ خرداد 1395
3K
وَقتیعـ تاریڪیـو اِنـتخابـــ میڪُنیعـــ دُنبالعــ نــُور نَگــَرد

وَقتیعـ تاریڪیـو اِنـتخابـــ میڪُنیعـــ دُنبالعــ نــُور نَگــَرد

۲۳ خرداد 1395
3K
یـــٍـٍـٍٍـٍٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍٍــٍـٍـٍــبار گرفتڹ ټــٍـٍـٍٍـٍٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍٍــٍـٍـٍــحۄېلـټ ✧هــًـًِـًـ......ـ✟ـه̲ـ......ــًـًِـًھ سـ؁ـریع نــــگو بیـــــا اینــــk... sــم تقــــدیـــــمتـــــ

یـــٍـٍـٍٍـٍٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍٍــٍـٍـٍــبار گرفتڹ ټــٍـٍـٍٍـٍٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍٍــٍـٍـٍــحۄېلـټ ✧هــًـًِـًـ......ـ✟ـه̲ـ......ــًـًِـًھ سـ؁ـریع نــــگو بیـــــا اینــــk... sــم تقــــدیـــــمتـــــ

۲۳ خرداد 1395
3K
ا╅┅┅┄┄┄─ ✘بــعــضــیــا هـــم ✘ ✘هـــمون بعــضــیا بــمــونن ✘ ⇦بــهتـــره⇨

ا╅┅┅┄┄┄─ ✘بــعــضــیــا هـــم ✘ ✘هـــمون بعــضــیا بــمــونن ✘ ⇦بــهتـــره⇨

۲۳ خرداد 1395
2K
و مرگ مُردن نیست و مرگ تنها نفس نکشیدن نیست من مردگان بیشماری را دیده ام که راه میرفتند حرف میزدند ، سیگار میکشیدند ! .

و مرگ مُردن نیست و مرگ تنها نفس نکشیدن نیست من مردگان بیشماری را دیده ام که راه میرفتند حرف میزدند ، سیگار میکشیدند ! .

۲۳ خرداد 1395
3K
اے کاش یکے بےمعرفتیو حرام اعلام کنہ

اے کاش یکے بےمعرفتیو حرام اعلام کنہ

۲۳ خرداد 1395
3K
من مخی ندارم ک کسی بزنه! ......حوصله ام ندارم ک مخ کسیو بزنم! ×فاز من رد داده با فاز شما هام خیلی فرق داره××× اینجا تک پری ینی پرپری!! ولی من حاضرم پرپر تک پری ...

من مخی ندارم ک کسی بزنه! ......حوصله ام ندارم ک مخ کسیو بزنم! ×فاز من رد داده با فاز شما هام خیلی فرق داره××× اینجا تک پری ینی پرپری!! ولی من حاضرم پرپر تک پری باشم تا دم پر هر خری:))))))) ×اینجوریااااس×

۲۳ خرداد 1395
5K
✔واسِــــــــــہ کِـســـــے کِـہ رَفــــــــــت✘ ✔زانــــــــــو نَـزَن✘ ✔نَــــــــــمـازِ جِـــــنـازِه✘ ✔سِـــــــجـدِه نَــــــدارَد✘

✔واسِــــــــــہ کِـســـــے کِـہ رَفــــــــــت✘ ✔زانــــــــــو نَـزَن✘ ✔نَــــــــــمـازِ جِـــــنـازِه✘ ✔سِـــــــجـدِه نَــــــدارَد✘

۲۳ خرداد 1395
2K
ببیــن عَمـــــو اگـہ تـــو شـــاخ بـــازے درمیـارے و مـَــن چــــیزے نمیـــــــگـــم فِـــک نـــَـــکن مـــیــترســـمــآ نــــــــــــــــــــــــــــہ❌ مــَـــــن بــہ حــُـقـُـوق حـــیوانـــــات اِحـــــتـــرآم مــیــذآرم

ببیــن عَمـــــو اگـہ تـــو شـــاخ بـــازے درمیـارے و مـَــن چــــیزے نمیـــــــگـــم فِـــک نـــَـــکن مـــیــترســـمــآ نــــــــــــــــــــــــــــہ❌ مــَـــــن بــہ حــُـقـُـوق حـــیوانـــــات اِحـــــتـــرآم مــیــذآرم

۲۳ خرداد 1395
3K
شـٌدَم یـِـہ آدَمِ حـــرصـــے کـِہ دیـگِـہ نـداره بـِـہ کَـسـے حـِسـے دُورت بِـگَـردَم پـس بـا مـن بــازْی نَکـنٓ مِـرســــے

شـٌدَم یـِـہ آدَمِ حـــرصـــے کـِہ دیـگِـہ نـداره بـِـہ کَـسـے حـِسـے دُورت بِـگَـردَم پـس بـا مـن بــازْی نَکـنٓ مِـرســــے

۲۳ خرداد 1395
3K
#بـهـ کَسـیـ اِجـازِه ندهـِ #جوریـ باهاتـ رفتار کنهـ کِهـ انگار لیاقتـ #هیچیو نداریـ

#بـهـ کَسـیـ اِجـازِه ندهـِ #جوریـ باهاتـ رفتار کنهـ کِهـ انگار لیاقتـ #هیچیو نداریـ

۲۳ خرداد 1395
4K