^_*رؤیآا*_^

__roooya__

ྑحٰٖꪲسٰٰٖٖ بٰٖیٰٖ حٰٖꪲسٰٰٖیٰٰٖٖ عٰٖجٰٰٖبٰٰٖ ٰٖحٰٰٖꪲسٰٖیٰٖسٰٰٖٖتٰٰٰٖٖٖ دٰٰٖٖرٰٖ وٰٖجٰٰٖوٰٰٰٖٖد مٰٖنٰٰٖٖ ✎


یِہ جور بِہ تَنهایيمـ مُعتاد شُدمـ ڪ هیچ کمپے نمیتونِہ تَرکَمـ بده:/
ㅤㅤㅤ(:♡0:00 ●━━━━━━─────── ♾ ⇆ㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻

خودت باش،جهان اصالت را می ستاید.≛

خودت باش،جهان اصالت را می ستاید.≛

۱ هفته پیش
5K
Be stronger than your strongest excuse از قوی ترین بهونت، قوی تر باش...!

Be stronger than your strongest excuse از قوی ترین بهونت، قوی تر باش...!

۲ هفته پیش
5K
^[از آدمهایی که وقت ِزنگ تفریحشون یادمون میفتن،فاصله بگیریم ]~

^[از آدمهایی که وقت ِزنگ تفریحشون یادمون میفتن،فاصله بگیریم ]~

۴ هفته پیش
7K
شما رو نمیدونم ولی واسه من تنها چیزی که بره دیگه برنمیگرده، اعتِمادِ! 🔥 🌵

شما رو نمیدونم ولی واسه من تنها چیزی که بره دیگه برنمیگرده، اعتِمادِ! 🔥 🌵

۱۷ مرداد 1398
11K

"کم تر اهمیت بدی, بهتر زندگی میکنی" _ڔۅیآاٖ:]

۱۶ مرداد 1398
7K
نتیجه یک ماه ورزش💪 😍 🚫 کپے دوستان لازم ب ذکر بود ک بگم [بازومه]-.-

نتیجه یک ماه ورزش💪 😍 🚫 کپے دوستان لازم ب ذکر بود ک بگم [بازومه]-.-

۲۷ تیر 1398
12K
.....میشه‌خندید‌ولی‌خوشحال‌نبود:)

.....میشه‌خندید‌ولی‌خوشحال‌نبود:)

۱۱ تیر 1398
12K
تَنفرم از خودم شَدید میشِه.. وقتی میبینَم، به چه آدمایی اهمیَتـ میدادم :)) 🖖 🏿 ]♡[

تَنفرم از خودم شَدید میشِه.. وقتی میبینَم، به چه آدمایی اهمیَتـ میدادم :)) 🖖 🏿 ]♡[

۲۸ خرداد 1398
14K
- چآره دلتنگی چیه؟! + دیدآر - اگه نخآصت!؟ - صیگآر ~]

- چآره دلتنگی چیه؟! + دیدآر - اگه نخآصت!؟ - صیگآر ~]

۲۴ خرداد 1398
16K
۸ خرداد 1398
16K
[=زندگی مثه سیگاره، یا پک میزنی تموم میشه یا نمیزنی میذاری خودش تموم شه...!=]

[=زندگی مثه سیگاره، یا پک میزنی تموم میشه یا نمیزنی میذاری خودش تموم شه...!=]

۷ خرداد 1398
20K
غمگینَم... مِثه شاگِرده قَنادِی کِع کِیکِ عَروسیِ عَشقِشو تِزئین میکَرد:):ㅤㅤㅤ(:♡0:۲0

غمگینَم... مِثه شاگِرده قَنادِی کِع کِیکِ عَروسیِ عَشقِشو تِزئین میکَرد:):ㅤㅤㅤ(:♡0:۲0

۲۶ اردیبهشت 1398
19K
زندگی‌خودته‌نیاز‌نیست‌ همه‌دخآلت‌کنن👑

زندگی‌خودته‌نیاز‌نیست‌ همه‌دخآلت‌کنن👑

۲۳ اردیبهشت 1398
18K
-هرکی سنگدل تره برندس;)

-هرکی سنگدل تره برندس;)

۲۱ اردیبهشت 1398
20K
‏روابطمون با ادمای زندگیمون جوری شده که دلتنگ همیم ولی حوصله ی همدیگه رو هم نداریم :) ]

‏روابطمون با ادمای زندگیمون جوری شده که دلتنگ همیم ولی حوصله ی همدیگه رو هم نداریم :) ]

۱۶ اردیبهشت 1398
17K
اگه تونستی تو زندگیت اشتباه نکنی، اون‌وقت میتونی اشتباهات بقیه رو نبخشی.🍃 ✿•❤•✿◀┃◈رؤیآ◈┃▶✿•❤•

اگه تونستی تو زندگیت اشتباه نکنی، اون‌وقت میتونی اشتباهات بقیه رو نبخشی.🍃 ✿•❤•✿◀┃◈رؤیآ◈┃▶✿•❤•

۹ اردیبهشت 1398
19K
تازه ایم وَلی اِصالَت داریم😼 یهـ جور مارُ نِگا کُن اِنگار اِرادَت داری😹👌

تازه ایم وَلی اِصالَت داریم😼 یهـ جور مارُ نِگا کُن اِنگار اِرادَت داری😹👌

۲۹ فروردین 1398
14K
☇07:11 ●━━━━━━━────── 10:18 ⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻

☇07:11 ●━━━━━━━────── 10:18 ⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻

۲۳ فروردین 1398
20K
مغز ب همع دصتور میدع از قلب خاهش میکنه:) *ناب‌ناب‌ناب‌ناب‌نآبـے*

مغز ب همع دصتور میدع از قلب خاهش میکنه:) *ناب‌ناب‌ناب‌ناب‌نآبـے*

۱۴ فروردین 1398
24K
خیلی ام که نجیب باشی با اسب اشتباه میگیرنت ، سوارت میشن!!😒

خیلی ام که نجیب باشی با اسب اشتباه میگیرنت ، سوارت میشن!!😒

۱۰ فروردین 1398
17K