🌹 اذان ظهر به افق تهران🌹 📢 الله اکبر، الله اکبر. 📢 الله اکبر، الله اکبر. 📢 أشهد أن لا اله الاالله 📢 أشهد أن لا اله الاالله 📢 أشهد أن محمدا رسول الله ، ...

🌹 اذان ظهر به افق تهران🌹 📢 الله اکبر، الله اکبر. 📢 الله اکبر، الله اکبر. 📢 أشهد أن لا اله الاالله 📢 أشهد أن لا اله الاالله 📢 أشهد أن محمدا رسول الله ، 📢 أشهد أن محمدا رسول الله. 📢 حیّ علی الصلاة 📢 حیّ علی الصلاة . ...

۲۹ بهمن 1398
10K
#رای بی رای..... تهران یک میلیون نماز گزار دارد و همه در هفت خانه نماز جمعه خود را می خوانن و هر خانه برای صد نفر بیشتر جا نیست..... چرا برای اهل سنت اجازه بنای ...

#رای بی رای..... تهران یک میلیون نماز گزار دارد و همه در هفت خانه نماز جمعه خود را می خوانن و هر خانه برای صد نفر بیشتر جا نیست..... چرا برای اهل سنت اجازه بنای مسجد داده نمی شود تا برای به جا آوردن نماز خود صف نکشن..... زمینی برای ...

۲۹ بهمن 1398
14K
به نظر شما ؛ این آتشی که دروغ گویان و ظالمان در ایران روشن کردن به درجه جوش خواهد رسید؟ گفته می شود که درجه بی اعتمادی در میان مردم به اوج خود رسیده و ...

به نظر شما ؛ این آتشی که دروغ گویان و ظالمان در ایران روشن کردن به درجه جوش خواهد رسید؟ گفته می شود که درجه بی اعتمادی در میان مردم به اوج خود رسیده و نزدیک به جوشیدن است.. آیا کاسه صبر مردم لبریز خواهد شد؟!!!......

۲۹ بهمن 1398
7K
محصولات سامسونگ و الجی از بازار ایران رخت بر کندند....

محصولات سامسونگ و الجی از بازار ایران رخت بر کندند....

۲۹ بهمن 1398
6K
#رای بی رای..... صف خود را از صف دروغگویان و ظالمان جدا کنیم......

#رای بی رای..... صف خود را از صف دروغگویان و ظالمان جدا کنیم......

۲۹ بهمن 1398
6K
#رای بی رای..... حکایت این روزهای مردم ایران.....

#رای بی رای..... حکایت این روزهای مردم ایران.....

۲۹ بهمن 1398
5K
#رای بی رای..... تهران یک میلیون نماز گزار دارد و همه در هفت خانه نماز جمعه خود را می خوانن و هر خانه برای صد نفر بیشتر جا نیست..... چرا برای اهل سنت اجازه بنای ...

#رای بی رای..... تهران یک میلیون نماز گزار دارد و همه در هفت خانه نماز جمعه خود را می خوانن و هر خانه برای صد نفر بیشتر جا نیست..... چرا برای اهل سنت اجازه بنای مسجد داده نمی شود تا برای به جا آوردن نماز خود صف نکشن..... زمینی برای ...

۲۴ بهمن 1398
11K
مولانا فضل الرحمن کوهی؛ شیرمرد و حامی مردم مظلوم....... ایشان مردی مومن نجیب با خدا و خدا ترس بود...... ایشان خاری بود در چشم ظالمان که طاقت بیانات ایشان را نداشتن....... ایشان هر چند در ...

مولانا فضل الرحمن کوهی؛ شیرمرد و حامی مردم مظلوم....... ایشان مردی مومن نجیب با خدا و خدا ترس بود...... ایشان خاری بود در چشم ظالمان که طاقت بیانات ایشان را نداشتن....... ایشان هر چند در بند ظالمان هستن ایمان خود ار از دست نداده و بر بیانات حق مردم استوار ...

۲۴ بهمن 1398
9K
📃 هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بدکنی ... این نظام و قاعده دنیا است که هر عملی عکس العملی در پی دارد. 🔸 🔶 🔸 شاید این دنیا ظرفیت و ...

📃 هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بدکنی ... این نظام و قاعده دنیا است که هر عملی عکس العملی در پی دارد. 🔸 🔶 🔸 شاید این دنیا ظرفیت و گنجایش نمایش آثار و عکس العمل اعمال را نداشته باشد اما به اعتقاد ما مسلمانها، ...

۲۴ بهمن 1398
17K
🔥 دروغگویی👇 🏻 خداوند متعال می فرمایند: (خداوند کسی را که اسرافکار و بسیار دروغگو است هدایت نمی کند) غافر/28 ونیز می فرمایند: (کشته شوند دروغگویان {و مرگ بر آنها}) ذاریات/10 و نیز می فرمایند: ...

🔥 دروغگویی👇 🏻 خداوند متعال می فرمایند: (خداوند کسی را که اسرافکار و بسیار دروغگو است هدایت نمی کند) غافر/28 ونیز می فرمایند: (کشته شوند دروغگویان {و مرگ بر آنها}) ذاریات/10 و نیز می فرمایند: (آنگاه مباهله می کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار می دهیم) آل عمران/61 ...

۲۴ بهمن 1398
40K