#ݧڔڱســــــــے

...narges...

#بانوی_بهار
#اردیبهشت_مهربون
#دلیل_لبخند_ها_باش
#نرگسی.تابستان فصلِ خوبی برای رفتن نبود... نه باران می بارد که اشک هایم را بپوشاند... نه برف می بارد که رد رفتنت آب شود... نه برگ زردی بود که با لگد حرص نبودنت را سرش ...

تابستان فصلِ خوبی برای رفتن نبود... نه باران می بارد که اشک هایم را بپوشاند... نه برف می بارد که رد رفتنت آب شود... نه برگ زردی بود که با لگد حرص نبودنت را سرش خالی کنم... در آن هوا فقط داغ رفتنت دلم را سوزاند... #فرزانه_صدهزاری

۱۰ مرداد 1397
19K
حضورت در زندگی ام الزامی باشد شبیه داشتنِ کارت ملی برای کار بانکی... 😍

حضورت در زندگی ام الزامی باشد شبیه داشتنِ کارت ملی برای کار بانکی... 😍

۱۰ مرداد 1397
17K
۱۰ مرداد 1397
16K
گفتاا.... بانو! که لبت فقط نمک دارد و بس! صد فتنه با دوز و کلک دارد و بس! گفتاا: که کمی ...ببوسمت دزدانه ؟!؟ گفتم : که تنت میل کتک دارد و بس 😁 🙈 ...

گفتاا.... بانو! که لبت فقط نمک دارد و بس! صد فتنه با دوز و کلک دارد و بس! گفتاا: که کمی ...ببوسمت دزدانه ؟!؟ گفتم : که تنت میل کتک دارد و بس 😁 🙈 ❤ ️

۶ مرداد 1397
15K
۲ مرداد 1397
13K
۲ مرداد 1397
15K
۲ مرداد 1397
14K
۲ مرداد 1397
14K
۲ مرداد 1397
14K
عمری است به دنبالِ توام، نیست نشانی ای خوب تر از خوب تر از خوب، کجایی...؟! #حسین_شفیع_زاده

عمری است به دنبالِ توام، نیست نشانی ای خوب تر از خوب تر از خوب، کجایی...؟! #حسین_شفیع_زاده

۱ مرداد 1397
16K
اینکه هر روز خانه را جارو میزنم و سفره را برای دو نفر میچینم، یعنی محال نمی‌دانم! شاید زنگ خانه را زدی و برگشتی ... #مهران_رمضانیان

اینکه هر روز خانه را جارو میزنم و سفره را برای دو نفر میچینم، یعنی محال نمی‌دانم! شاید زنگ خانه را زدی و برگشتی ... #مهران_رمضانیان

۳۱ تیر 1397
15K
روزگار عجیبی شده است حتی وقتی می‌خندیم منظورمان چیز دیگریست وقتی همه چیز خوب است می‌ترسیم ما به لنگیدن یک جای کار عادت کرده‌ایم! #هوشنگ_ابتهاج

روزگار عجیبی شده است حتی وقتی می‌خندیم منظورمان چیز دیگریست وقتی همه چیز خوب است می‌ترسیم ما به لنگیدن یک جای کار عادت کرده‌ایم! #هوشنگ_ابتهاج

۳۱ تیر 1397
20K
میخواهم از ایـــن پــس تمــام ماجـرا تو باشـــی #حسین_منزوی

میخواهم از ایـــن پــس تمــام ماجـرا تو باشـــی #حسین_منزوی

۳۱ تیر 1397
20K
چادرت را سر کنی یک کوچه عاشق می شود زن نگو! دختر نگو! دلبر گلابِ قمصر است...! #امین_شاهسواری

چادرت را سر کنی یک کوچه عاشق می شود زن نگو! دختر نگو! دلبر گلابِ قمصر است...! #امین_شاهسواری

۳۱ تیر 1397
18K
میشود بویِ مرداد را حس کرد و اینبار هم پایِ گل‌های پیراهنت در میان است... #حمیدرضا_عبداللهی

میشود بویِ مرداد را حس کرد و اینبار هم پایِ گل‌های پیراهنت در میان است... #حمیدرضا_عبداللهی

۳۱ تیر 1397
18K
وزنش که به راه رفتنت می آید کوتاهی آن به دامنت می آید من قالب دیگری نکردم به تنت از بس که رباعی به تنت می آید... 😋

وزنش که به راه رفتنت می آید کوتاهی آن به دامنت می آید من قالب دیگری نکردم به تنت از بس که رباعی به تنت می آید... 😋

۳۱ تیر 1397
16K
در هر خانه وجود زنی لازم است پیراهن گل گلی اش را بپوشد، موهای بلندش را پریشان کند، صدای آوازش با عطر غذای خوش طعمش در آشپزخانه بپیچد. درهر خانه وجود زنی لازم است که ...

در هر خانه وجود زنی لازم است پیراهن گل گلی اش را بپوشد، موهای بلندش را پریشان کند، صدای آوازش با عطر غذای خوش طعمش در آشپزخانه بپیچد. درهر خانه وجود زنی لازم است که هرروز در را به رویت باز کند و با لبخند همیشگی بوسه ای نثارِ لبانت ...

۳۱ تیر 1397
17K
خوب است که برگشتی این شعر جنون کم داشت... ♥️🙃 #علیرضا_آذر

خوب است که برگشتی این شعر جنون کم داشت... ♥️🙃 #علیرضا_آذر

۳۱ تیر 1397
20K
۳۰ تیر 1397
13K
همیشه خودت باش شیک و خوشگل و منطقی ❤❤

همیشه خودت باش شیک و خوشگل و منطقی ❤❤

۳۰ تیر 1397
18K