یازینب(س)

voorojaak

قبل از لایک کردن توجه کنید هرعکس و مطلبی رو لایک نمیکنم.

امسالبدون توعیدی نخواهم داشت...داغ نبودنت بر دل منعجیب سخت ا...
۲

امسالبدون توعیدی نخواهم داشت...داغ نبودنت بر دل منعجیب سخت ا...

گاهی تو را کنار خود احساس میکنم ...اما چقدردلخوشی خواب ها کم...
۳

گاهی تو را کنار خود احساس میکنم ...اما چقدردلخوشی خواب ها کم...

گرامیباد ۱۲ بهمن   سالروز ورود امام خمینی به میهن اسلامی:ros...
۲

گرامیباد ۱۲ بهمن سالروز ورود امام خمینی به میهن اسلامی:ros...

بخیر می شود    این صبح های دلتنگی .....ببین که روشنم       ا...

بخیر می شود این صبح های دلتنگی .....ببین که روشنم ا...

❦ هـر صبـ‌ح زنـ‌ده مے شـ‌ومـاز خنـ‌ده هاے دوسٺـــــلبخنـ‌د د...
۱

❦ هـر صبـ‌ح زنـ‌ده مے شـ‌ومـاز خنـ‌ده هاے دوسٺـــــلبخنـ‌د د...

رفتن ِ شما تلنگری ستبر پیکره ی بی جان ِ ما !آری مے شود #کربل...
۱

رفتن ِ شما تلنگری ستبر پیکره ی بی جان ِ ما !آری مے شود #کربل...

دل من گرفته زین جاهوس سفر ندارےزغبار این بیابان به شکوفه ها ...

دل من گرفته زین جاهوس سفر ندارےزغبار این بیابان به شکوفه ها ...

تا سالها،پشتِ تمام پشتی ها را میگشت...اما دیگر...خبری از پدر...
۵

تا سالها،پشتِ تمام پشتی ها را میگشت...اما دیگر...خبری از پدر...

خداحافظ برای تو رهاییبرای من فقط درد جداییخداحافظ برای تو چه...
۵

خداحافظ برای تو رهاییبرای من فقط درد جداییخداحافظ برای تو چه...

شهید سید مجتبے علمدار:. باید #خاڪریزهاے جنگ را بکشانیم بہ شه...

شهید سید مجتبے علمدار:. باید #خاڪریزهاے جنگ را بکشانیم بہ شه...

برگرد تنها     یک بغلبابای من باشیا بیا و کمیجای من باش ...#...
۲

برگرد تنها یک بغلبابای من باشیا بیا و کمیجای من باش ...#...

شایـــد قصہ ے من هم خوب تمام شد... "اللهم ٵجعَلْ عَواقب اُمو...

شایـــد قصہ ے من هم خوب تمام شد... "اللهم ٵجعَلْ عَواقب اُمو...

مَنَم یِه مادَرَم پِسَرَمو دوسش دارَموَلی جَوونَمو بِه دَست ...
۲

مَنَم یِه مادَرَم پِسَرَمو دوسش دارَموَلی جَوونَمو بِه دَست ...

هــــوا بـــاران ؛دلـــم نـــالان ؛ڪجایید اے سبڪ بالان ...؟ه...
۱

هــــوا بـــاران ؛دلـــم نـــالان ؛ڪجایید اے سبڪ بالان ...؟ه...

شست باران ،همہ ے کوچہ، خیابان ها راپس چرا مانـده غمتبر دلِ ب...
۲

شست باران ،همہ ے کوچہ، خیابان ها راپس چرا مانـده غمتبر دلِ ب...

روزهای دلتنگےدگر باران نبارد ڪاش ...آرے برای جان سپردن،دوری ...
۱

روزهای دلتنگےدگر باران نبارد ڪاش ...آرے برای جان سپردن،دوری ...

سلام شہــید!بـی هیچ بہانہ‌ایدلـم گفتــ :روزم با ســلامبر بہـ...

سلام شہــید!بـی هیچ بہانہ‌ایدلـم گفتــ :روزم با ســلامبر بہـ...

سالروز آغاز ولایت صاحب الامر مولانا مهدی (عج) مبارکباد
۳

سالروز آغاز ولایت صاحب الامر مولانا مهدی (عج) مبارکباد

❂ اهـل زمیـن ڪ باشےاینجـا میشود خانہ ے آخـر...میشود قبــــــ...
۲

❂ اهـل زمیـن ڪ باشےاینجـا میشود خانہ ے آخـر...میشود قبــــــ...

دعا بخوان برای عاقبت بخیــری من ...تویی که ختم به خیر شد عاق...
۲

دعا بخوان برای عاقبت بخیــری من ...تویی که ختم به خیر شد عاق...