sepehrizadi

sepehrizadi

کسب و کار در دنیای دیجیتال:desktop_computer:️
طراحی سایت:personal_computer:
تولید ویدیو آموزشی:books::mobile_phone_with_rightwards_arrow_at_left:
من همیشه سعی در این دارم هرچیزی که یادگرفتم رو به دیگران آموزش بدم، پس با من همراه باشید:ok_hand_sign:

پیشرفت کردن فقط به این معنا نیست که فقط موفق بشی گاهی وقتا ش...
۲

پیشرفت کردن فقط به این معنا نیست که فقط موفق بشی گاهی وقتا ش...

رشد کردن فقط مال گیاه نیستذهن ما هم باید رشد کنه...حالا با چ...
۲

رشد کردن فقط مال گیاه نیستذهن ما هم باید رشد کنه...حالا با چ...

اینجا برام بنویسید از کجا هستید و کسب و کارتون چیه؟؟ #اینترن...
۱۰

اینجا برام بنویسید از کجا هستید و کسب و کارتون چیه؟؟ #اینترن...

اینم از مدل یک نوع بازاریابی من کلا هیچوقت کاری به مسائل سیا...

اینم از مدل یک نوع بازاریابی من کلا هیچوقت کاری به مسائل سیا...

فرمول ساده زندگی بخشیدن و رد شدن است...برای اینکه احساس خوب ...

فرمول ساده زندگی بخشیدن و رد شدن است...برای اینکه احساس خوب ...