مَنَم یِکی اَز اوُن یآزدَه تآم

samira.red

:heavy_black_heart: :heavy_black_heart: :heavy_black_heart: تا اَبَد قرمزَم:heavy_black_heart: :heavy_black_heart: :heavy_black_heart:
#perspolis♡:closed_lock_with_key:♾
#real_madrid:trophy:

کاپیتان تو مثل...کارلوس پویول واسه کاتالان ها🔵🔴را‌ئول واسه م...
۱

کاپیتان تو مثل...کارلوس پویول واسه کاتالان ها🔵🔴را‌ئول واسه م...

عیدتون مبارک🌹امیدوارم سال 99 پر از اتفاقای خوب باشه واسه همه...
۱

عیدتون مبارک🌹امیدوارم سال 99 پر از اتفاقای خوب باشه واسه همه...

118 سالگیت مبارک عشقِ ابدی:heavy_black_heart::flexed_biceps:...

118 سالگیت مبارک عشقِ ابدی:heavy_black_heart::flexed_biceps:...

اَصَن مگه دآریم قَشَنگتراز دآشتت:smiling_cat_face_with_heart...
۲

اَصَن مگه دآریم قَشَنگتراز دآشتت:smiling_cat_face_with_heart...

طُ رو دیده رَد داده قَلبَم:heavy_black_heart: #rado

طُ رو دیده رَد داده قَلبَم:heavy_black_heart: #rado

#rado:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes: #family

#rado:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes: #family

رادو:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_...

رادو:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_...

رادویِ دلها:relieved_face::heavy_black_heart:
۱۵

رادویِ دلها:relieved_face::heavy_black_heart:

#بشارم:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::kissing_face:
۱

#بشارم:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::kissing_face:

#کاپیتان:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:

#کاپیتان:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:

بی اندازه دوست دارم اُمید شاه:crown::smiling_cat_face_with_h...

بی اندازه دوست دارم اُمید شاه:crown::smiling_cat_face_with_h...

من به #عشقِ ثبتِ لحظه هایِ تو عکاس شُدَم:):camera::relieved_...

من به #عشقِ ثبتِ لحظه هایِ تو عکاس شُدَم:):camera::relieved_...

آخ که به دل میشینی♡:face_savouring_delicious_food: #shoja

آخ که به دل میشینی♡:face_savouring_delicious_food: #shoja

غیرِ رویَت هَرچه بینَم نورِ چشمَم کَم شوَد:dizzy_symbol::smi...

غیرِ رویَت هَرچه بینَم نورِ چشمَم کَم شوَد:dizzy_symbol::smi...

شُده همه زندگیم چشایِ تو:eyes::smiling_face_with_heart-shape...

شُده همه زندگیم چشایِ تو:eyes::smiling_face_with_heart-shape...

قلبم همیشه به عشق تو میزنه...:heavy_black_heart:

قلبم همیشه به عشق تو میزنه...:heavy_black_heart:

این اتحاد شکستنی نیست :flexed_biceps:
۳

این اتحاد شکستنی نیست :flexed_biceps:

:ok_hand_sign::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_jo...
۱

:ok_hand_sign::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_jo...

" عشقت " از منآدمِ دیگری ساختآدمی که یک ریزتو را دوستت دارد ...
۱

" عشقت " از منآدمِ دیگری ساختآدمی که یک ریزتو را دوستت دارد ...

باز دم استقلال گرم رفت ترکیه گفتن میترسیم نمیایم این همه فیل...

باز دم استقلال گرم رفت ترکیه گفتن میترسیم نمیایم این همه فیل...