>قلب یخی<

sajadsajad1380

How can I move on when
I'm still in love with you..?
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌✦•━━━━━━❥✿❥━━━━━━•✦
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌

کامنت پلیز

کامنت پلیز

عکس یک سال پیشم چطورم تغیر کردم یا نه کامنت لطفا #کامنت #کام...
۱۱

عکس یک سال پیشم چطورم تغیر کردم یا نه کامنت لطفا #کامنت #کام...

#بغضانههرچیزی قاعده ای داردجز عشق؛و عشق ،انگار تا ابد بی قاع...
۲۱

#بغضانههرچیزی قاعده ای داردجز عشق؛و عشق ،انگار تا ابد بی قاع...

|°°ثم، لا عشق إلا لک°°|            و در نهایت  عشقی جز عشق ت...
۵

|°°ثم، لا عشق إلا لک°°| و در نهایت عشقی جز عشق ت...

00:00باشد ڪ نباشیــم و بداننـد کهـ بودیمــ:broken_heart::))گ...
۱۹

00:00باشد ڪ نباشیــم و بداننـد کهـ بودیمــ:broken_heart::))گ...

:black_heart_suit:️:crescent_moon:…دارم بھ اینڪھ بهٺ فڪر نڪن...
۱۹

:black_heart_suit:️:crescent_moon:…دارم بھ اینڪھ بهٺ فڪر نڪن...

عشقاخرین معرکه ایستکه چشمانم بدان گرفتار امدندتو را دیدمچشما...
۲۱

عشقاخرین معرکه ایستکه چشمانم بدان گرفتار امدندتو را دیدمچشما...

:revolving_hearts:…در سینه دارم آرزوی دیدنت رانازِ نگاه و عش...
۴

:revolving_hearts:…در سینه دارم آرزوی دیدنت رانازِ نگاه و عش...

گفتَم اِقرٖار به عِشق تو نمی کردم کاش گفت اقرار چو کَردی  دِ...
۳۸

گفتَم اِقرٖار به عِشق تو نمی کردم کاش گفت اقرار چو کَردی دِ...