𝑭𝒓𝒐𝒎 𝒂 𝒅𝒂𝒚 𝒐𝒏 𝒔𝒉𝒆'𝒔 𝒏𝒐𝒕 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒔𝒉𝒆'𝒔 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈™از ی...

𝑭𝒓𝒐𝒎 𝒂 𝒅𝒂𝒚 𝒐𝒏 𝒔𝒉𝒆'𝒔 𝒏𝒐𝒕 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒔𝒉𝒆'𝒔 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈™

از یه‌ جایی به بعد اون دیگه عشق‍‍ت نیست تمومِ وجودته™

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...