دسته بندی: شخصی

برترین های این دسته
#in rell 😌😐
۰

#in rell 😌😐

من چه میدانستم ...
۰

من چه میدانستم ...

اگه بزارن از اول شروع میکنم فقط کاش بزارن 😑😑😑😑
۰

اگه بزارن از اول شروع میکنم فقط کاش بزارن 😑😑😑😑

وایییی چه جذاب
۰

وایییی چه جذاب

میخوام‌ خوشحال باشم 😑😑😑
۰

میخوام‌ خوشحال باشم 😑😑😑

درس درس درس😭😭😭😭😭 من نمیتونم 😭
۸

درس درس درس😭😭😭😭😭 من نمیتونم 😭

نیاز دارم مدتی نباشمسفرکنم به جایی که هیچکس را نمیشناسمبه جا...
۰

نیاز دارم مدتی نباشمسفرکنم به جایی که هیچکس را نمیشناسمبه جا...

در این شبیخون بلالطفا تو بمـــان...!
۰

در این شبیخون بلالطفا تو بمـــان...!

مرسی فدات عزیزم❤🌹_از دوستانی هم که پیام دادن ممنونم 💕https:/...
۰

مرسی فدات عزیزم❤🌹_از دوستانی هم که پیام دادن ممنونم 💕https:/...

هستیم را به آتش کشیدی سوختم من ندیدی ندیدی ...
۰

هستیم را به آتش کشیدی سوختم من ندیدی ندیدی ...

.به قولِ بابام، عشق، آینه نیست که طرفت خندید تو هم بخندی، اخ...
۰

.به قولِ بابام، عشق، آینه نیست که طرفت خندید تو هم بخندی، اخ...

آنقدر آه کشیدم، زجهان سیر شدمصورتم گرچه جوان است ولی پیر شدم...
۰

آنقدر آه کشیدم، زجهان سیر شدمصورتم گرچه جوان است ولی پیر شدم...

خاهر زادم فالو شه😍😍😛😛
۰

خاهر زادم فالو شه😍😍😛😛

دگه نمیخوام هیچکیوووووتنهایی بهترینه کمتر ضربه میخوری
۲۵

دگه نمیخوام هیچکیوووووتنهایی بهترینه کمتر ضربه میخوری

خیلی جذاب
۰

خیلی جذاب

😑😑😑😑
۰

😑😑😑😑

😑😑😑😑
۰

😑😑😑😑

دنیا آنقدر جذابیت های رنگارنگ دارد ،که تا آخر عمر هم بدوی …چ...
۲۲

دنیا آنقدر جذابیت های رنگارنگ دارد ،که تا آخر عمر هم بدوی …چ...