مردم می گویند:آدم های خوب را پیدا کُنو بدهایِشان را رها...ام...

مردم می گویند:

آدم های خوب را پیدا کُن
و بدهایِشان را رها...
اما باید این گونه باشد؛
که خوبی را در انسآنها پیدا کُنید
و بدی آنها را نادیده بگیرید؛
زیرا هیچکس کآمِل نیست... :smiling_face_with_open_mouth_and_smiling_eyes:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...