الهی آرامش درونم راسپاس:sparkling_heart:الهی سلامتی جسمم را ...

الهی آرامش درونم راسپاس:sparkling_heart:

الهی سلامتی جسمم را سپاس:sparkling_heart: الهی آگاهی روز افزونم راسپاس:sparkling_heart: الهی دل شادم راسپاس:sparkling_heart: الهی قلب پر تپشم راسپاس:sparkling_heart: الهی این لحظه راسپاس:sparkling_heart: الهی مکان مقدس را سپاس:sparkling_heart: الهی دوستان خوبم را سپاس:sparkling_heart: الهی نفس پر انرژیم را سپاس:sparkling_heart: الهی موفقیت امروزم راسپاس:sparkling_heart: الهی شایستگیم را سپاس:sparkling_heart: الهی لیاقتم راسپاس:sparkling_heart: الهی باتو بودنم را سپاس:sparkling_heart: الهی تورادر همه حالم سپاس:sparkling_heart: به لطف الهی من اشرف مخلوقاتم:sparkling_heart: به لطف الهی من تجلی کائناتم:sparkling_heart: به لطف الهی من عزیزدردانه ی آفرینشم:sparkling_heart: به لطف الهی انسان بودنم راسپاس:sparkling_heart: من از صمیم قلب عاشقم برای همه توانگری الهی میطلبم:sparkling_heart: :leaf_fluttering_in_wind::sparkling_heart:لحظاتتون خدایی:sparkling_heart::leaf_fluttering_in_wind:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...