دسته بندی: عاشقانه ها

برترین های این دسته
‏منی که کنار توئه با منی که با بقیه ست فرق داره خودمما ولی یکم

‏منی که کنار توئه با منی که با بقیه ست فرق داره خودمما ولی یکم "خوشحال تر" ^^ @Dellix

وامونده...

وامونده...

#عاشقانه #زیبا

#عاشقانه #زیبا

#زیبا #شیک

#زیبا #شیک

❤❤❤❤😍😍😍😍😍💋💋💋💋

❤❤❤❤😍😍😍😍😍💋💋💋💋

😍😍😍😍❤❤❤❤❤

😍😍😍😍❤❤❤❤❤

💫 دلتنگ توام هر نفسم بوی تو دارد این دیده ی مستم نگهی سوی تو دارد بگذار ببوسم دولبت ای همه جانم عمری به بلندای شب موی تو دارد

💫 دلتنگ توام هر نفسم بوی تو دارد این دیده ی مستم نگهی سوی تو دارد بگذار ببوسم دولبت ای همه جانم عمری به بلندای شب موی تو دارد