من عاق این متنم *_*:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::emo...

من عاق این متنم *_*

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: بوبویـی

:man: :emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: جـونم:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:

:baby: :emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: چـلا تو و ممنـی #قهـل تـلدین که؟:crying_face:

:man: :emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: خخـ #ای جـونم:face_with_tears_of_joy:

:baby: :emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: بوگو #دیده:angry_face:

:man: :emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: امـشب شبـه #جمعـس پسـرم.:face_savouring_delicious_food:

:baby: :emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: سبهـ #ژومهـ دیه سیه؟:worried_face:

:man: :emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: خخخـ همون #شبـی که تو اومدی توله:face_with_tears_of_joy:

:baby: :emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: خـو من #موگم چلا قهل تلدین؟:confused_face:

:man: :emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: خـو به #مامانیـت میگم امشبـم یه توله بیاریم واسه من #قهر کرده خانوم:grinning_face_with_smiling_eyes:

:baby: :emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: آجـــــی #بیالین بلا من؟:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:

:man: :emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: #آره دیه توله خخخ:face_with_tears_of_joy:

:baby: :emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: واســـــا الان به #ممنـی میگم که بلات توله بیاله:runner:

:man: :emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: وایـــــی الان منو #میکشه.پسرم تو برو به #مامانیت بگو منم برم بیرون:pedestrian:

:baby: :emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: باجی بولو ببیـی.مـمنی #ممـنی:runner:

:girl: :emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: جـــــونم #دیوثکم:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:

:baby: :emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: ممنـــــی همین #امشبـ بلـا ببیـی تـــــوله بیال:grinning_face_with_smiling_eyes:

:girl: :emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: چــــــــــی ؟کی #اینا رو بت گف؟:flushed_face:

:baby: :emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: ببـــــیی #دوفت:grinning_face_with_smiling_eyes:

:girl: :emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: بزار #بیــــــــــاد خونه میکشمـــــش:pouting_face:

:baby: :emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: إ آلومـــــتر #جیخ جیخ تُون دوشَـم تَل سود

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...