★عروسـ شبـ★

jojo.kai

-خوبیایی کہ در حقِش کردی....
+هیس...اینا پاک شُدھ از یادِشـ:)

عشقتون بیدار شدهـ:growing_heart::sleeping_face:هنوز خوابم می...
۴۱

عشقتون بیدار شدهـ:growing_heart::sleeping_face:هنوز خوابم می...

گود نایت:sparkling_heart::first_quarter_moon_with_face::shoo...
۹

گود نایت:sparkling_heart::first_quarter_moon_with_face::shoo...

کی میاد بریمـ؟:sparkling_heart:
۸

کی میاد بریمـ؟:sparkling_heart:

#me#queen#roseدیگه واقعا خسته شدم ار همه چی =)
۰

#me#queen#roseدیگه واقعا خسته شدم ار همه چی =)

#me#queen#roseهنوز منتظرم که بِـفهمی منم...!
۰

#me#queen#roseهنوز منتظرم که بِـفهمی منم...!

من و دختریم:sparkling_heart:#queen@Aji_KhengooL-
۲

من و دختریم:sparkling_heart:#queen@Aji_KhengooL-

#queen#babyﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮﻗﻪ ﻫﺎ ﺣﺮﻓﺘﻮ ﻧﺰﻧﯽ میشی ﯾﻪ ﺑﻤﺐ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ چاشن...
۰

#queen#babyﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮﻗﻪ ﻫﺎ ﺣﺮﻓﺘﻮ ﻧﺰﻧﯽ میشی ﯾﻪ ﺑﻤﺐ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ چاشن...

me and lisa:sparkling_heart:my couple@exomsnsdm
۰

me and lisa:sparkling_heart:my couple@exomsnsdm

مَنـ مْیخوامـ آدمهـ خٌوبیـ بٰاشمـ وَلیـ دَهنمـ هَمکاریـ نِمی...
۹

مَنـ مْیخوامـ آدمهـ خٌوبیـ بٰاشمـ وَلیـ دَهنمـ هَمکاریـ نِمی...

#me#queen#rose#red오직 너와 같이 하고파 :dizzy_symbol:تَرجُمهـ:مَن فَ...
۴

#me#queen#rose#red오직 너와 같이 하고파 :dizzy_symbol:تَرجُمهـ:مَن فَ...

#me#queen#rose우리 사랑은 불장난 :dizzy_symbol::black_sun_with_rays:...
۰

#me#queen#rose우리 사랑은 불장난 :dizzy_symbol::black_sun_with_rays:...

دخترم:sparkling_heart:
۱۲

دخترم:sparkling_heart:

کپی نشه با تشکر:sparkling_heart:مردم تا این عکسو گرفتم
۱۵

کپی نشه با تشکر:sparkling_heart:مردم تا این عکسو گرفتم

Last seen recentlyدر حال خیانت ... :speak-no-evil_monkey::sp...
۷

Last seen recentlyدر حال خیانت ... :speak-no-evil_monkey::sp...

+ چرا حرفاتو بهم نمیزنی بهم نمیگی ک دوسم داری چرا میذاری بین...
۱۳

+ چرا حرفاتو بهم نمیزنی بهم نمیگی ک دوسم داری چرا میذاری بین...

عَز وَقتْـﮯ رَفتٌـﮯ اینْقَد شَنگولَمـ[:information_desk_pers...
۳

عَز وَقتْـﮯ رَفتٌـﮯ اینْقَد شَنگولَمـ[:information_desk_pers...

تو پدر و مادرت میدونن تو تلگرام تشکیل خانواده دادی:||:cat_fa...
۱

تو پدر و مادرت میدونن تو تلگرام تشکیل خانواده دادی:||:cat_fa...

یکی از بهترین آرزو های یه دختر پوشیدن لباس مردونه عشقشه =}:u...
۱

یکی از بهترین آرزو های یه دختر پوشیدن لباس مردونه عشقشه =}:u...

تو صرد باشمن گرم موندنمو مدیونع پَتومم =|:ok_hand_sign::emoj...
۳

تو صرد باشمن گرم موندنمو مدیونع پَتومم =|:ok_hand_sign::emoj...

دوره ای شده که باید بگیم:معذرت میخوام که تو غلط کردی=|:cat_f...
۰

دوره ای شده که باید بگیم:معذرت میخوام که تو غلط کردی=|:cat_f...