بانوی حزب اللهی

nafas.m-8601

عشق ار بیاید میبرد عقل و دل و فرزانگی
آدم که پیغمبر بوَد حوا اسیرش میکند❤

خوبی بدی دیدید حلال کنید :waving_hand_sign::waving_hand_sign...
۱۰

خوبی بدی دیدید حلال کنید :waving_hand_sign::waving_hand_sign...

امروز یه فرشته خانم اومده که بشه آجی کوچیکه و مهربون من که ب...
۳

امروز یه فرشته خانم اومده که بشه آجی کوچیکه و مهربون من که ب...

آمدم یادِ تو از دل به برونی فِکنمدل برون گشت ولی یادِ تو با ...
۱۰

آمدم یادِ تو از دل به برونی فِکنمدل برون گشت ولی یادِ تو با ...

سَلامَتے اُونایے کہ سِنے نَدارن:cross_mark:وَلے روزگــار دِل...
۳

سَلامَتے اُونایے کہ سِنے نَدارن:cross_mark:وَلے روزگــار دِل...

یـہ وقـــ:see-no-evil_monkey:ــتے یـہ نـــفـ:white_up_pointi...

یـہ وقـــ:see-no-evil_monkey:ــتے یـہ نـــفـ:white_up_pointi...

فردا عقد یه آبجی خووووبهفدات آجی جونم خوشبخت بشی با عشقت :sm...
۹

فردا عقد یه آبجی خووووبهفدات آجی جونم خوشبخت بشی با عشقت :sm...

❧ چیـــــزے سنگـیــــــڹ ســـمتہ چـپــــہ قفــــسہ سـیـــنم ...
۷

❧ چیـــــزے سنگـیــــــڹ ســـمتہ چـپــــہ قفــــسہ سـیـــنم ...

#شلمچه#me
۴

#شلمچه#me

#منطقه مرزی خین ایران و عراق
۱

#منطقه مرزی خین ایران و عراق

شلمچه دیشب :face_with_cold_sweat::crying_face::crying_face:
۱۷

شلمچه دیشب :face_with_cold_sweat::crying_face::crying_face:

تولدباشد#راهیان نور باشد:face_with_stuck-out_tongue_and_wink...
۹

تولدباشد#راهیان نور باشد:face_with_stuck-out_tongue_and_wink...

اروند رودامروز غروب :smiling_face_with_heart-shaped_eyes::sm...
۱

اروند رودامروز غروب :smiling_face_with_heart-shaped_eyes::sm...

ما هم راهی شدیم:smiling_face_with_open_mouth::smiling_face_w...
۳

ما هم راهی شدیم:smiling_face_with_open_mouth::smiling_face_w...

#دلبرانه:rose::leaf_fluttering_in_wind:منــ ڪہ شــاعر نـیـسـ...
۱۱

#دلبرانه:rose::leaf_fluttering_in_wind:منــ ڪہ شــاعر نـیـسـ...

گفتم : سخنی , گفت : سخن ممنوع است  گفتم : نگهی , گفت : به من...
۳

گفتم : سخنی , گفت : سخن ممنوع است گفتم : نگهی , گفت : به من...

از باد گرفتن ز شما نام و نشانیمن ذره ی خاکم که گذشتم ز جهانی...
۳

از باد گرفتن ز شما نام و نشانیمن ذره ی خاکم که گذشتم ز جهانی...

:hibiscus::hibiscus::hibiscus::smiling_face_with_heart-shape...
۳

:hibiscus::hibiscus::hibiscus::smiling_face_with_heart-shape...

...قربان آن غارتگرم کان دل نه تنها می‌برد :face_with_rolling...
۴۵

...قربان آن غارتگرم کان دل نه تنها می‌برد :face_with_rolling...

ヽ باز باران با ترانه میخورد بر بام خانه... خانه ام کو؟ خانه ...
۵

ヽ باز باران با ترانه میخورد بر بام خانه... خانه ام کو؟ خانه ...

چشم ما بادیدن روی تو روشــــــــــــن میشود ،،ای همیشه باعث ...
۷

چشم ما بادیدن روی تو روشــــــــــــن میشود ،،ای همیشه باعث ...