کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرامضایعه درگذ...
۲۶

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرامضایعه درگذ...

‏کم کم بابام داشت بیرونم میکرد از خونه که یارانه شد ۷۲ تومن ...
۳۷

‏کم کم بابام داشت بیرونم میکرد از خونه که یارانه شد ۷۲ تومن ...

تولدت مبارک باشه نرگس خانم :smiling_face_with_smiling_eyes: ...
۵۵

تولدت مبارک باشه نرگس خانم :smiling_face_with_smiling_eyes: ...

روحت شاد سردار دلها
۱۳

روحت شاد سردار دلها

در حال استراحت:smiling_face_with_sunglasses:
۱۶

در حال استراحت:smiling_face_with_sunglasses:

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...
۱۹

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_hear...
۱۹

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_hear...

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_hear...
۴

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_hear...

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_hear...
۱۲

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_hear...

:grinning_face::grinning_face::grinning_face:
۲۴

:grinning_face::grinning_face::grinning_face:

مبادا این روزها به اسم نذر امام حسین (ع) ظلمی به فردی وارد ک...
۳۸

مبادا این روزها به اسم نذر امام حسین (ع) ظلمی به فردی وارد ک...