یا دش بخیر عجب اهنگ شد

یا دش بخیر عجب اهنگ شد

رنگ خدا چه رنگی کسی میدونه؟؟؟؟؟

رنگ خدا چه رنگی کسی میدونه؟؟؟؟؟

تنها ارامش من اینه

تنها ارامش من اینه

روزگار هی روزگااااااااااار

روزگار هی روزگااااااااااار

ولی دوستم نداشتی .....بی معرفت

ولی دوستم نداشتی .....بی معرفت