خوبی یا بدی دیدید ببخشید خدا نگهدار:open_hands_sign::broken_...
۱۳

خوبی یا بدی دیدید ببخشید خدا نگهدار:open_hands_sign::broken_...

خدا نگهدارتون دوستای من:broken_heart:
۲۵

خدا نگهدارتون دوستای من:broken_heart:

روز مهندس رو ب تمام مهندسان تبریک میگم.
۴

روز مهندس رو ب تمام مهندسان تبریک میگم.

هر چی از خدای متعال میخوام اینه ک هرچی بدی در دنیا هست رو از...
۱۹۳

هر چی از خدای متعال میخوام اینه ک هرچی بدی در دنیا هست رو از...

سعی کن ک همیشه اثر خوبی ازت بمونه
۳۱

سعی کن ک همیشه اثر خوبی ازت بمونه

بازم در خودم میریزم تا یهویی منفجر بشم:broken_heart:
۲۳

بازم در خودم میریزم تا یهویی منفجر بشم:broken_heart:

بیخیال حرف مردم باش  بزار خدا قاضی حرفت باشه.:sparkles:
۲

بیخیال حرف مردم باش بزار خدا قاضی حرفت باشه.:sparkles:

هیچوقت....کسی را تحقیر نکنید شاید امروز ..قدرتمند باشید اما ...
۲

هیچوقت....کسی را تحقیر نکنید شاید امروز ..قدرتمند باشید اما ...

هیچ وقت  دل یک دختر رو نشکون
۷

هیچ وقت دل یک دختر رو نشکون

سعی کردم همیشه بخندم حتی اگه از ته دلم نباشه:broken_heart::s...

سعی کردم همیشه بخندم حتی اگه از ته دلم نباشه:broken_heart::s...

در حال نوشتن...

در حال نوشتن...

داغـونمـ خدا

داغـونمـ خدا

در حال نوشتن...

در حال نوشتن...

در مسابقات نفر اول شدم خدااااایا شکرت
۴۴

در مسابقات نفر اول شدم خدااااایا شکرت

اینقد این روزا حوصلم سر میره سر کلاس ک نگــو
۱۱

اینقد این روزا حوصلم سر میره سر کلاس ک نگــو

ولنتایین واسه اعاشقان ک دلشون بهمدیگه وابستس ولی دل من ک :br...
۵۷

ولنتایین واسه اعاشقان ک دلشون بهمدیگه وابستس ولی دل من ک :br...

هر وه بد دیدم تخصیر دلم بود:broken_heart:

هر وه بد دیدم تخصیر دلم بود:broken_heart:

:broken_heart:
۲

:broken_heart:

داغووونمدخدا

داغووونمدخدا

این زندگی رو نمخوام

این زندگی رو نمخوام